Редакційна політика

Галузь та проблематика

У журналі “Буковинський медичний вісник” публікуються статті з клінічної та експериментальної
медицини, що містять нові дані. Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи опи-
сані  в  статтях,  представлені  чи  прийняті  для  опублікування  в  інших  виданнях,  як  вітчизняних , 
так  і зарубіжних.

 

Політика розділів

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДИЧНА ОСВІТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОБМІН ДОСВІДОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЮВІЛЕЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОРАДИ ЛІКАРЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "КОМОРБІДНІСТЬ У КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ" (10-11 ЖОВТНЯ 2013, М. ЧЕРНІВЦІ)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУД.-МЕД. ЕКСПЕРТИЗИ" (26-27 ВЕРЕСНЯ 2013 Р, М. ЧЕРНІВЦІ)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редакція  журналу “Буковинський  медичний  вісник”  приймає  до  друку  рукописи,  що  оформлені  з
урахуванням “Єдиних  вимог  до  рукописів,  представлених  у  біомедичні  журнали”,  складених
Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (жовтень, 2007р.) які ґрунтуються на сучасних
підходах доказової медицини.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.