Історія журналу

Рік заснування:1997
ISSN:1684-7903
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 15684-4156 ПР від 21.09.2009
Періодичність:4 рази на рік
Мова видання:українська, російська, англійська
Засновник:Буковинський державний медичний університет
Головний редактор:Бойчук Тарас Миколайович, доктор медичних наук
Заступник головного редактора:Іващук Олександр Іванович, доктор медичних наук
Відповідальні секретарі:Тащук В.К., Федів О.І.
Члени редколегії:Безруков Л.О.; Волошин О.І.; Заморський І.І.; Ілащук Т.О.; Іфтодій А.Г.; Мещишен І.Ф.; Польовий В.П.; Сенютович Р.В.; Сидорчук І.Й., Ткачук С.С.; Ходоровський Г.І
  
Редакційна рада:Амосова К.М., Бойко В.В., Гоженко А.І., Дзяк Г.В., Єльський В.М., Запорожан В.М., Коваленко В.М., Ковальчук Л.Я., Кулмагамбетов І.Р.(Алма-Ата), Митник З.М., Паньків В.І., Черних В.П.