Кореляційні паралелі на клітинному рівні при гіперпроліферативних процесах ендометрія

M. V. Grokhovska

Анотація


Зростання питомої ваги раку ендометрія серед злоякісних новоутворень жіночих статевих органів спонукає до вивчення особливостей перебігу гіперпластичних процесів ендометрія, які розглядають як фонові та передракові стани. Тому особливої ваги набувають питання профілактики, адекватної терапії та оцінки ефективності проведеного лікування. Оцінювали зміни на клітинному та субклітинному рівнях, які розвиваються при гіперпроліферативних процесах ендометрія, що дало можливість у подальшому оцінити ефективність застосування гормонотерапії. Обстежено 105 жінок пременопаузального віку із супутньою екстрагенітальною патологією. Серед діагностичних заходів
були загальноклінічні обстеження, дослідження рівня вмісту статевих і гонадотропних гормонів у сироватці крові, показників ліпідного та вуглеводного обмінів, проведена трансабдомінальна та трансвагінальна ехографії, ендоскопічне обстеження з використанням гістероскопа фірми "Karl Storz" та біопсія ендометрія з подальшим гістологічним дослідженням отриманих матеріалів з порожнини матки. Активність внутрішньоклітинних транспортних АТФ-азних систем ендоплазматичного ретикулума клітин ендометрія (Са2+, Mg2+_ АТФ-азну активність) оцінювали за різницею вмісту неорганічного фосфору, що визначали за методом Фіске-Субароу. При аналізі отриманих результатів виявлено наявність кореляційних паралелей між патогістологічною характеристикою стану ендометрія та змінами Са2+, Mg2+_ АТФ-азної активності ендоплазматичного ретикулума до та після гестагенотерапії у жінок із гіперпластичними процесами ендометрія. Найвищий рівень Са2+, Mg2+_ АТФ-азної активності визначали при атиповій гіперплазії ендометрія. Падіння активності вказаного показника спостерігали в такій послідовності: вогнищевий аденоматоз, комплексна неатипова гіперплазія, проста неатипова гіперплазія, поліпи ендометрія, фаза проліферації та секреції. Виявлено, що перевага залозистого компонента в поліпі супроводжувалася підвищенням активності ферменту, натомість наявність фіброзного компонента характеризувалась їх зниженням. Тому, зниження Са2+, Mg2+_ АТФ-азної активності та позитивні морфологічні перетворення ендометрія при застосуванні гестагенних препаратів у жінок із гіперплазіями ендометрія вказують на їх ефективність і можуть розглядатися як прогностичні критерії.


Ключові слова


гіперпластичні процеси ендометрія; Са2+; Mg2+_ АТФ-азна активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Sukhikh GT, Serov VN, Dement'eva MM. Aktivnost' Sa2+/Mg2+_ zavisimoy endonukleazy kak biologicheskogo markera apoptoza pri giperplasticheskikh protsessakh i rake endometriya [The activity of Ca2 + / Mg2 + dependent endonuclease as a biological marker of apoptosis in hyperplastic processes and endometrial cancer]. Akusherstvo i ginekol. 2000;4:41-5. (in Russian).

Babych LH. Membranni mekhanizmy rehulyatsiyi kontsentratsiyi ioniv Sa u hladen'kom′yazovykh klitynakh [Membrane regulatory mechanisms concentration calcium ions in smooth muscle cells]. Ukr. biokhim. zh. 1999;75:10-9. (in Ukrainian).

Zaporozhan VN, Tatarchuk TF, Dubynyna VH. Sovremennaya diagnostika i lechenie giperplasticheskikh protsessov endometriya [Modern diagnostics and treatment of endometrial hyperplastic processes]. Reprodukt. endokrinol. 2012;1:5-12. (in Russian).

Tatarchuk TF, Pedachenko NYu, Khomins'ka ZB. Metabolichnyy syndrom ta hiperproliferatyvni protsesy endometriya [Metabolic syndrome and endometrial hyperproliferative processes]. Reprodukt. endokrinol. 2014;2:61-72. (in Ukrainian).

Tatarchuk TF, Efimenko OA. Sovremennyy vzglyad na gormonal'nuyu terapiyu [Modern view on hormonal therapy]. Reprodukt. endokrinol. 2012;2:34-9. (in Russian).

Clark TJ, Voit D, Gupta JK. Accuracy of hysteroscopy in the diagnosis of endometrial cancer and hyperplasia: a systematic quantitative review. J. Am. Med. Assoc. 2002;288:1610-621.

Okaro E, Condous G, Bourne T. The role of transvaginal ultrasound in the management of abnormal uterine bleeding. Gynecological Surgery. 2004;1:119-26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24061/104373

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 M. V. Grokhovska

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2017