DOI: https://doi.org/10.24061/104691

Комплексне лікування хворих на вугрову хворобу, що проживають у йододефіцитному регіоні

Y. P. Karvatska, O. I. Denysenko

Анотація


У статті наведено результати комплексного лікування хворих на вугрову хворобу, які проживають у йододефіцитному регіоні, з диференційованим призначенням на тлі стандартної терапії тиреотропних препаратів (залежно від функціональної активності щитоподібної залози), імунокоригувального засобу “Лікопід” та пробіотика “Лаціум”, що сприяє нормалізації чи тенденції до нормалізації тиреоїдних гормонів, показників системного імунітету і біоценозу порожнини товстої кишки пацієнтів, а також покращанню найближчих та віддалених наслідків терапії дерматозу.


Ключові слова


вугрова хвороба; йододефіцит; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ayzyatulov YuF. Standarty diagnostiki i lecheniya v dermatovenerologii [Standards of diagnosis and treatment in dermato-venereology]. Donetsk: Kashtan, 2010. 559 p. (in Russian).

Stepanenko VI, editors. Dermatolohiya, venerolohiya [Dermatology, venereology]. Kiev: KIM; 2012. 848 p. (in Ukrainian).

Karvats'ka YuP, Denysenko OI. Stan systemnoho imunitetu u khvorykh na vul'harni vuhry z riznym stupenem zmin biotsenozu porozhnyny tovstoyi kyshky [State of systemic immunity in patients on acne vulgaris with varying degrees of changes in the ecological community oral colon]. Ukr. zh. dermatol., venerol., kosmetol. 2014;1:35-40. (in Ukrainian).

Karvats'ka YuP, Denysenko OI. Funktsional'nyy stan shchytopodibnoyi zalozy u khvorykh na vul'harni vuhry v rehioni z pryrodnym yododefitsytom [Thyroid function in patients with acne vulgaris in a region with natural iodine deficiency]. Zh. dermatovenerol. ta kosmetol. im. M.O. Torsuyeva. 2013;1-2:47-50. (in Ukrainian).

Konovalova TS. Pokaznyky imunolohichnoho statusu orhanizmu v cholovikiv, khvorykh na vuhrovu khvorobu [Indicators of immune status organism in men with acne]. Ukr. zh. dermatol., venerol., kosmetol. 2014;2:47-57. (in Ukrainian).

Kutasevich YaF, Mashtakova IA. Opyt lecheniya tyazhelykh form ugrevoy bolezni [Experience in treating severe forms of acne disease]. Ukr. zh. dermatol., venerol., kosmetol. 2011;3:66-72. (in Russian).

Lapovets' LYe, Lutsyk BD, Lebed' HB, Akimova VM. Posibnyk z laboratornoyi imunolohiyi [Immunology Laboratory Manual]. Lviv; 2008. 268 p. (in Ukrainian).

Tkach SM, Puchkov KS, Sizenko AK. Kishechnaya mikrobiota v norme i pri patologii. Sovremennye podkhody k diagnostike i korektsii kishechnogo disbioza [Intestinal microbiota is normal and with pathotion. Modern approaches to the diagnosis and correction of intestinal dysbiosis]. Kiev; 2014. 152 p. (in Russian).

Shupen'ko OM, Stepanenko VI. Dysbakterioz kyshechnyku u cholovikiv, khvorykh na vuhrovu khvorobu, ta yoho vzayemozv’yazok z tyazhkistyu klinichnoho perebihu zakhvoryuvannya [Dysbiosis men patients with acne and its correlation with the severity of clinical disease]. Zh. dermatovenerol. ta kosmetol. im. M.O. Torsuyeva. 2013;1-2:13-5. (in Ukrainian).

Bhate K, Williams HC. Epidemiology of acne vulgaris. Br. J. Dermatol. 2013;168(3):474-85.

Bez Y, Yesilova Y, Ari M. Predictive value of obsessive compulsive symptoms involving the skin on quality of life in patients with Acne vulgaris. Acta Dermato-Venereol. 2013;93(6):679-83.

Amr K, Abdel-Hameed M, Sayed K. The Pro 12Ala polymorphism of the gene for peroxisome proliferator activated receptor-gamma is associated with a lower Global Acne Grading System score in patients with acne vulgaris. Clin. and Experim. Dermatol. 2014;39(6):741-45.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Y. P. Karvatska, O. I. Denysenko

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018