DOI: https://doi.org/10.24061/104804

Прогностична роль клінічних даних і молекулярно-біологічних тканинних маркерів при великофракційному передопераційному опроміненні раку гортані

I. D. Kostyshyn, E. V. Lukach, A. A. Tumanova, R. A. Levandovsky, V. R. Romanchуk, T. B. Bodnaruk, G. A. Hyrna

Анотація


Рак гортані посідає 10-те місце серед чоловіків у загальній структурі України. Проблема лікування цієї патології далека від вирішення. Проводиться пошук альтернативних методів лікування і прогнозу захворювання. Нами застосовано великофракційне передопераційне опромінення раку гортані, вивчено основні клінічні прояви, онкомаркери, показники яких
можуть використовуватися для прогнозу та вибору доцільності того чи іншого методу лікування.


Ключові слова


рак гортані; дистанційна гамма-терапія; лікування; онкомаркери; прогноз

Повний текст:

PDF

Посилання


Rak v Ukrayini, 2011-2012. Zakhvoryuvanist', smertnist', pokaznyky diyal'nosti onkolohichnoyi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2011-2012. Incidence, mortality, indicators of the oncology service activity]. Byul. Nats. kantser-reyestru Ukrayiny. Kiev: 2013;13:13. (in Ukrainian).

Rak v Ukrayini, 2012-2013. Zakhvoryuvanist', smertnist',

pokaznyky diyal'nosti onkolohichnoyi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2012-2013. Incidence, mortality, indicators of the oncological service]. Byul. Nats. kantser-reyestru Ukrayiny. Kiev: 2014;14:34-5. (in Ukrainian).

Shchepotin IB, Kolesnik EA, Priymak VV. Lechenie bol'nykh rakom pryamoy kishki [Patients with rectal cancer]. Onkologiya. 2010;12(2):72-6. (in Russian).

Andreev VG, Mardynskiy YuS. Luchevoe i kombinirovannoe lechenie raka gortani [Radiation and combined treatment of laryngeal cancer]. Moscow: 1998. 3-116. (in Russian).

Bondar' GV, Basheev VKh, Zolotukhin SIe. Effektivnost' predoperatsionnogo oblucheniya na fone endolimfaticheskoy khimioterapii v lechenii rezektabel'nogo raka pryamoy kishki [Efficacy of preoperative irradiation with endolymphatic chemotherapy in the treatment of resectable rectal cancer]. Onkologiya. 2010;12(2):8-10. (in Russian).

Kostyshyn ID, Vivcharenko YuK, Kostins'kyy IYu, Tsybran SS, Zendrovs'ka LM. Sposib kombinovanoho likuvannya khvorykh z mistsevoposhyrenym rakom hortani [A method of combined treatment of patients with locally advanced cancer of the larynx]. Patent Ukraine 74001, A61N 5/10 (2006.01), A61B 17/00, A61M 15/00, G01N 1/02 (2006.01), G01N 33/48 (2006.01), A61P 11/04 (2006.01). № 2003021528. 2005.10.17. (in Ukrainian)

Kostyshyn ID, Kostins'kyy IYu, Vivcharenko YuK. Krupnofraktsiyne dystantsiyne oprominennya raku hortani [Fracturing distant radiation of laryngeal cancer]. Zh. vush., nos. i horl. khvorob. 2003;3:1. (in Ukrainian).

Kostyshyn ID, Vivcharenko YuK, Kostins'kyy IYu. Kombinovanyy metod likuvannya raku hortani T2N0M0- T3N0M0 z vykorystannyam krupnofraktsiynoho dooperatsiynoho oprominennya [Combined cancer treatment method Larynx T2N0M0-T3N0M0 using coarsefractal preoperative irradiation]. Ukr. radiol. zh. 2003;2:195-96. (in Ukrainian).

Boykov VP. Rak gortani (kliniko-morfologicheskie osobennosti, effektivnost' lecheniya i individual'nyy prognoz) [Cancer of the larynx (clinico-morphological features, treatment effectiveness and individual prognosis)] [avtoreferat]. Moscow; 1989. 33 p. (in Russian).

Verzhbitskiy GV. Kliniko-morfologicheskoe obosnovanie taktiki lecheniya i prognoza raka gortani [Clinical and morphological rationale for treatment and prognosis of laryngeal cancer] [avtoreferat]. Moscow; 1983. 37 p. (in Russian).

Rozhnov VA. Znachenie luchevoy terapii pri organosberegayushchem kombinirovannom lechenii radiorezistentnykh form raka gortani [The value of radiation therapy at organosberegajushchem the combined treatment of radioresistant forms of a cancer of a larynx] [avtoreferat]. Obninsk; 2002. 21 p. (in Russian).

Gorban' NA. Kliniko-morfologicheskaya i immunogistokhimicheskaya kharakteristika i prognosticheskie kriterii ploskokletochnogo raka gortani [Clinical-morphological and immunohistochemical characteristics and prognostic criteria for squamous cell carcinoma of the larynx] [avtoreferat]. Moscow; 2008. 22 p. (in Russian).

Lyakh YuE, Gur'yanov VG. Analiz rezul'tatov mediko-biologicheskikh issledovaniy i klinicheskikh ispytaniy v spetsializirovannom statisticheskom pakete MEDSTAT [Analysis of the results of medical and biological research and clinical trials in a specialized statistical package MEDSTAT].

Vestn. gigieny i epidemiol. 2004;8(1):155-67. (in Russian).

Petri A, Sebin K. Naglyadnaya statistika v meditsine [Visual statistics in medicine]. Moscow: GEOTAR-MEDIA; 2009. 166 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 I. D. Kostyshyn, E. V. Lukach, A. A. Tumanova, R. A. Levandovsky, V. R. Romanchуk, T. B. Bodnaruk, G. A. Hyrna

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018