DOI: https://doi.org/10.24061/105559

Особливості загального коагуляційного потенціалу при низькій плацентації в І триместрі гестації

S. V. Pecheriaha

Анотація


Обстежено 45 вагітних із розміщенням хоріона в дні та тілі матки і 50 вагітних із низьким розміщенням хоріона в терміні 5-12 тижнів гестації. Вивчали показники загального коагуляційного гемостазу крові. Дійшли висновку, що при низькій плацентації в І триместрі гестації спостерігається активація прокоагулянтних механізмів крові, за рахунок внутрішнього шляху згортання крові.


Ключові слова


перший триместр гестації; низьке розміщення хоріона; гемостаз

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorin VS, Zaytseva RK, Serebrennikova ES. Anomalii raspolozheniya platsenty: akusherskie i perinatal'nye aspekty [Placental abnormalities: obstetric and perinatal aspects]. Ross. vestn. akush.- ginekol. 2010;6:26-31. (in Russian).

Minkin RI, Minkina ER, Yunusova AZ. Vliyanie anomaliy raspolozheniya platsenty na techenie beremennosti i iskhod rodov [Influence of abnormalities of the placenta on the course of pregnancy and the outcome of labor]. Med. al'manakh. 2008;5:63-5. (in Russian).

Ponomareva NA. Prognosticheskie kriterii razvitiya platsentarnoy nedostatochnosti v I trimestre beremennosti [Prognostic criteria for the development of placental insufficiency in the I trimester of pregnancy][mater. 7-go Ross. Foruma [«Mat' i ditya»], (Moskva, 11-14 oktyabrya 2005 g.). Moscow; 2005. 208-209. (in Russian).

Dobrokhotova YuE, Sukhikh GT, Ochan TB. Rol' gemostaziologicheskikh narusheniy v geneze nevynashivaniya beremennosti [The role of hemostasis disorders in the genesis of miscarriage]. Ross. vestn. akush.-ginekol. 2004;3:11-5. (in Russian).

Shevchenko TV. Taktyka vedennya vahitnosti i polohiv pry anomal'niy platsentatsiyi [Tactics of pregnancy and childbirth with abnormal placentation] [avtoreferat]. Кiev; 2012. 18 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 S. V. Pecheriaha

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018