DOI: https://doi.org/10.24061/109527

Якісний склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1-го типу

О. O. Mazur, О. G. Plaksyvyi, I. V. Kalutskyi, K. I. Yakovets, V. D. Pavliuk, T. L. Kulchytska

Анотація


Провідними збудниками при хронічному гнійному верхньощелепному синуїті у хворих на цукровий діабет 1-го типу є S. pneumoniae (у 34 % осіб), H. influenzae (24 %), M. catharralis (24 %), S. pyogenes (6,0 %), S. aureus (10,0 %), E. coli Hly+ (2,0 %). Бактерії, що контамінують вміст порожнин верхньощелепних пазух, досягають високого популяційного рівня (від 4,33±0,14 до 5,69±0,09 lg KУO\мл). При хронічних гнійних синуїтах у хворих на цукровий діабет 1-го типу у вмісті порожнини верхньощелепних пазух виявляються асоціації автохтонних облігатних і факультативних умовно-патогенних та алохтонних мікроорганізмів, які складаються із трьох видів мікроорганізмів у 3 (6 %) пацієнтів, із чотирьох у 41 (82 %) та із п’яти у 6 (12 %) пацієнтів.


Ключові слова


синуїт (гайморит); мікрофлора; дисбіоз; цукровий діабет

Повний текст:

PDF

Посилання


Zabolotnaya DD. Primenenie probioticheskikh preparatov pri lechenii patsientov s khronicheskimi zabolevaniyami LOR-organov [The use of probiotic drugs in the treatment of patients with chronic diseases of ENT organs]. Zh. vush., nos. i horl. khvorob. 2005;3:99. (in Russian).

Zabolotna DD. Kliniko-eksperymental'ne obgruntuvannia zastosuvannia probiotykiv v kompleksnii terapii khronichnykh nespetsyfichnykh zapal'nykh ta alerhichnykh zakhvoriuvan' verkhnikh dykhal'nykh shliakhiv [Clinical and experimental substantiation of the use of probiotics in complex therapy

chronic non-specific inflammatory and allergic diseases of the upper respiratory tract] [dissertation]. Kyiv; 2010. 47 p. (in Ukrainian).

Zabolotnyy DI, Volosevich LI, Vol'skaya OG. Primenenie novykh probioticheskikh preparatov pri lechenii khronicheskikh vospalitel'nykh zabolevaniy verkhnikh dykhatel'nykh putey [The use of new probiotic drugs in the treatment of chronic inflammatory diseases of the upper respiratory tract]. Kiev: ITs «Medprom-info»; 2000. 59 p. (in Russian).

Kaspruk NA, Sydorchuk LI, Levyts'ka SA. Providni zbudnyky nehospital'noi pnevmonii ta yikh imunosupresyvni vlastyvosti [Leading pathogens of hospitalized pneumonia and their immunosuppressive properties]. Buk. med. visnyk. 2013;17(3):22-7. (in Ukrainian).

Laiko AA, Bredun OIu, Yanovs'ka VH. Infektsii v khronichnii patolohii navkolonosovykh pazukh u ditei (poperednie povidomlennia) [Infections in chronic pathology of peritoneal sinuses in children (previous report)]. ZhVNHKh. 2004;1:40-3. (in Ukrainian).

Mintser OP, Shatunov VB. Metody obrabotki meditsinskoy informatsii [Methods of processing medical information]. Kiev: Vishcha shkola; 1991. 271 p. (in Russian).

Okun' OS, Kolesnikova AG. Epidemiologicheskiy analiz khronicheskogo gnoynogo gaymorita [Epidemiological analysis of chronic purulent sinusitis]. Ros. rinol. 1997;1:17-26. (in Russian).

Sydorchuk II, Liashuk RP, Pashkovs'ka NV. Dysbioz kyshechnyku v diabetolohii [Intestinal dysbiosis in diabetes]. Chernivtsi: Meduniversytet; 2007. 120 p. (in Ukrainian).

Sydorenko NM. Populiatsiina kharakterystyka mikrobioty biotopu verkhn'oschelepnykh synusiv u khvorykh na khronichnyi rynosynusyt [Populations characteristic of microbiota biotope of maxillary sinus in patients with chronic rhinosinusitis]. Rynolohiia. 2006;1:17-22. (in Ukrainian).

Shchelkunov AP, Pukhlik SM, Pushkina V. Kharakteristika mikrobnogo «peyzazha» otdelyaemogo iz polosti nosa i okolonosovykh pazukh u bol'nykh kupal'nymi rinosinuitami v sravnenii s rinosinuitami, razvivshimisya v zimne-vesenniy period [Characteristics of the microbial "landscape" of the nasal and paranasal sinuses being separated from the patients with bathing rhinosinuites in comparison with rhinosinuites developed in the winter- spring period]. ZhVNGKh. 2011;3:42-6. (in Russian).

Boone DR, Gastenhdz RW, George M. Bergey" Manual of Systemic Bacterology. 2-th ed. New York: Springerververiag; 2001. 679 p.

Murray PR, Baron EI, Jorgersen IH. Manuel of clinical microbiology. Washington: ASM Press; 2003. 517 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О. O. Mazur, О. G. Plaksyvyi, I. V. Kalutskyi, K. I. Yakovets, V. D. Pavliuk, T. L. Kulchytska

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018