Якісний склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1-го типу

О. O. Mazur, О. G. Plaksyvyi, I. V. Kalutskyi, K. I. Yakovets, V. D. Pavliuk, T. L. Kulchytska

Анотація


Провідними збудниками при хронічному гнійному верхньощелепному синуїті у хворих на цукровий діабет 1-го типу є S. pneumoniae (у 34 % осіб), H. influenzae (24 %), M. catharralis (24 %), S. pyogenes (6,0 %), S. aureus (10,0 %), E. coli Hly+ (2,0 %). Бактерії, що контамінують вміст порожнин верхньощелепних пазух, досягають високого популяційного рівня (від 4,33±0,14 до 5,69±0,09 lg KУO\мл). При хронічних гнійних синуїтах у хворих на цукровий діабет 1-го типу у вмісті порожнини верхньощелепних пазух виявляються асоціації автохтонних облігатних і факультативних умовно-патогенних та алохтонних мікроорганізмів, які складаються із трьох видів мікроорганізмів у 3 (6 %) пацієнтів, із чотирьох у 41 (82 %) та із п’яти у 6 (12 %) пацієнтів.


Ключові слова


синуїт (гайморит); мікрофлора; дисбіоз; цукровий діабет

Повний текст:

PDF

Посилання


Zabolotnaya DD. Primenenie probioticheskikh preparatov pri lechenii patsientov s khronicheskimi zabolevaniyami LOR-organov [The use of probiotic drugs in the treatment of patients with chronic diseases of ENT organs]. Zh. vush., nos. i horl. khvorob. 2005;3:99. (in Russian).

Zabolotna DD. Kliniko-eksperymental'ne obgruntuvannia zastosuvannia probiotykiv v kompleksnii terapii khronichnykh nespetsyfichnykh zapal'nykh ta alerhichnykh zakhvoriuvan' verkhnikh dykhal'nykh shliakhiv [Clinical and experimental substantiation of the use of probiotics in complex therapy

chronic non-specific inflammatory and allergic diseases of the upper respiratory tract] [dissertation]. Kyiv; 2010. 47 p. (in Ukrainian).

Zabolotnyy DI, Volosevich LI, Vol'skaya OG. Primenenie novykh probioticheskikh preparatov pri lechenii khronicheskikh vospalitel'nykh zabolevaniy verkhnikh dykhatel'nykh putey [The use of new probiotic drugs in the treatment of chronic inflammatory diseases of the upper respiratory tract]. Kiev: ITs «Medprom-info»; 2000. 59 p. (in Russian).

Kaspruk NA, Sydorchuk LI, Levyts'ka SA. Providni zbudnyky nehospital'noi pnevmonii ta yikh imunosupresyvni vlastyvosti [Leading pathogens of hospitalized pneumonia and their immunosuppressive properties]. Buk. med. visnyk. 2013;17(3):22-7. (in Ukrainian).

Laiko AA, Bredun OIu, Yanovs'ka VH. Infektsii v khronichnii patolohii navkolonosovykh pazukh u ditei (poperednie povidomlennia) [Infections in chronic pathology of peritoneal sinuses in children (previous report)]. ZhVNHKh. 2004;1:40-3. (in Ukrainian).

Mintser OP, Shatunov VB. Metody obrabotki meditsinskoy informatsii [Methods of processing medical information]. Kiev: Vishcha shkola; 1991. 271 p. (in Russian).

Okun' OS, Kolesnikova AG. Epidemiologicheskiy analiz khronicheskogo gnoynogo gaymorita [Epidemiological analysis of chronic purulent sinusitis]. Ros. rinol. 1997;1:17-26. (in Russian).

Sydorchuk II, Liashuk RP, Pashkovs'ka NV. Dysbioz kyshechnyku v diabetolohii [Intestinal dysbiosis in diabetes]. Chernivtsi: Meduniversytet; 2007. 120 p. (in Ukrainian).

Sydorenko NM. Populiatsiina kharakterystyka mikrobioty biotopu verkhn'oschelepnykh synusiv u khvorykh na khronichnyi rynosynusyt [Populations characteristic of microbiota biotope of maxillary sinus in patients with chronic rhinosinusitis]. Rynolohiia. 2006;1:17-22. (in Ukrainian).

Shchelkunov AP, Pukhlik SM, Pushkina V. Kharakteristika mikrobnogo «peyzazha» otdelyaemogo iz polosti nosa i okolonosovykh pazukh u bol'nykh kupal'nymi rinosinuitami v sravnenii s rinosinuitami, razvivshimisya v zimne-vesenniy period [Characteristics of the microbial "landscape" of the nasal and paranasal sinuses being separated from the patients with bathing rhinosinuites in comparison with rhinosinuites developed in the winter- spring period]. ZhVNGKh. 2011;3:42-6. (in Russian).

Boone DR, Gastenhdz RW, George M. Bergey" Manual of Systemic Bacterology. 2-th ed. New York: Springerververiag; 2001. 679 p.

Murray PR, Baron EI, Jorgersen IH. Manuel of clinical microbiology. Washington: ASM Press; 2003. 517 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24061/109527

Copyright (c) 2017 О. O. Mazur, О. G. Plaksyvyi, I. V. Kalutskyi, K. I. Yakovets, V. D. Pavliuk, T. L. Kulchytska

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2017