DOI: https://doi.org/10.24061/109959

Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт

I. Y. Sydorchuk, N. A. Kaspruk, S. A. Levytska, R. I. Sydorchuk, L. I. Sydorchuk, L. P. Sydorchuk, K. I. Yakovets, A. S. Sydorchuk

Анотація


За результатами визначення імунологічної реактивності 34 хворих на гострий бронхіт встановлено, що зміни периферичної крові (зростання абсолютної кількості лейкоцитів із переважним збільшенням кількості нейтрофільних гранулоцитів, зростання відносної кількості паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів, збільшення кількості лімфоцитів) свідчать про наявність активного запального процесу, а інтегральні гематологічні показники – про гіперреактивність специфічної імунної відповіді із домінуванням афекторної ланки.


Ключові слова


бронхіт; імунологічна реактивність організму

Повний текст:

PDF

Посилання


Ostrovskiy VK, Matsenko AV, Yangolenko DV, Makarov SV. Pokazateli krovi i leykotsitarnogo indeksa intoksikatsii v otsenke tyazhesti i opredeleniya prognoza pri vospalitel'nykh, gnoynykh i gnoyno-destruktivnykh zabolevaniyakh [Blood and leukocyte index of intoxication in assessing severity and determining the prognosis for inflammatory, purulent and purulent-destructive diseases]. Klin. lab. diahnost. 2006;6:50-3. (in Russian).

Kaspruk NA, Sydorchuk LI, Levyts'ka SA. Providni zbudnyky nehospital'noi pnevmonii ta yikh imunosupresyvni vlastyvosti [Leading pathogens of hospitalized pneumonia and their immunosuppressive properties]. Buk.med.visnyk. 2013;17(3):22-7. (in Ukrainian).

Sydorchuk II, Levyts'ka SA. Protyinfektsiinyi zakhyst ditei, khvorykh hniinym synuitom, za imunolohichnymy indeksamy i koefitsiientamy [Anti-infectious protection of children with purulent sinusitis, immunological indexes and coefficients]. Zah. patol. ta patol. fiziol. 2010;5(3):302-306. (in Ukrainian).

Speranskiy II, Samoylenko GE, Lobacheva MV. Obshchiy analiz krovi – vse li ego vozmozhnosti ischerpany? Integral'nye indeksy intoksikatsii kak kriterii otsenki tyazhesti techeniya endogennoy intoksikatsii, ee oslozhneniy i effektivnosti provodimogo lecheniya [The general or common analysis of a blood - whether all its possibilities are settled or exhausted? Integral indices intoxication as criteria for assessing the severity of the course of endogenous intoxication, its complications and the effectiveness of the treatment]. Zdorov'e Ukrainy. 2009;6:51-7. (in Russian).

Dostal M, Prucha M, Rychlíkova E. Differences between the spectra of respiratory illnesses in children living in urban and rural environments. Cent Eur. J. Public. Health. 2014;22:3-11.

Wang JS, Liu HC. Systemic hypoxia enhances bacterial activities of human polymorphonuclear leucocytes. Clin. Sci (Lond). 2009;116:805-17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 I. Y. Sydorchuk, N. A. Kaspruk, S. A. Levytska, R. I. Sydorchuk, L. I. Sydorchuk, L. P. Sydorchuk, K. I. Yakovets, A. S. Sydorchuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018