DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.105

МЕДИКО–ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ

Ya.M. Yamka

Анотація


Проблема збереження високого рівня працездатності, витривало- сті до різних викликів навчального середовища часто студента- ми-медиками вирішується через уживання в раціоні енергетичних напоїв. Мета роботи – виявити ступінь впливу вживання енергетичних напоїв у раціоні студентів-медиків на серцево-судинну, травну системи організму та нервово-психічну регуляцію, визначити і оцінити рівні особистісної та ситуативної тривожності. Матеріал і методи. Проаналізовано результати анкетування 318 студентів Львівського національного медичного університету іме- ні Данила Галицького. Розроблена анкета з вивчення впливу енер- гетичних напоїв на організм, яка складалась із 15 блоків запитань. Ситуативну, особистісну тривожність визначали за допомогою тесту Спілбергера-Ханіна. Статистичний аналіз здійснювали за допомогою Microsoft Office Excel 2007. Результати. Аналіз відповідей про вплив енергетичних напоїв (у кількості 330-500 мл на добу) на системи організму виявив, що сту- денти скаржились на порушення з боку серцево-судинної системи (прискорене серцебиття – у 75,23% чоловіків та у 92,2 % жінок), травної системи (підвищена перистальтика – у 16,82 % чоловіків та у 14,15 % жінок, скарги на спазматичні болі переважали серед жінок – 12,2 %), нервової системи (тривожний сон – у 25,67 % жі- нок і в 17,08 % чоловіків). Встановлено, що енергетичні напої викли- кали короткотривалі (6-12 годин) зміни уваги, розумової діяльності з подальшим наростанням втоми та виснаження. Висновки. Уживання енергетичних напоїв спричиняє прискорене серцебиття, підвищену перистальтику кишечнику, спазматичні болі, проблеми із засинанням та запам’ятовуванням навчального матеріалу. Рівень особистісної тривожності в обстежених гру- пах суттєво не відрізнявся, однак, ситуативна тривожність у групі, що вживала енергетичні напої, часто (щотижня) та некон- трольовано зросла, що свідчить про достатньо високий рівень стимуляції нервових реакцій.

Ключові слова


енергетичні напої; студенти-медики; працездатність; увага; пам’ять; тривожність

Повний текст:

PDF

Посилання


Yurtsenyuk OS. Riven' tryvozhnosti u studentiv-medykiv. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. [Level of anxiety among students – physicians]. 2015;14(4):190-3. (in Ukrainian).

Chorna MV, Smol`nyakova NM, Volosov AM. Analiz rynku yak peredumova vyznachennia konkurentospromozhnosti novoi produktsii. [Market analysis as a prerequisite for determining competitive new products]. Ekonomichnyi prostir. 2016;108:90-101. (in Ukrainian).

Attila S, Çakir B. Energy-drink consumption in college students and associated factors. Nutrition. 2011; 27 (3):316-22.

Hoffman M, Świderski F. Napoje energetyzujące i ich składniki funkcjonalne. Przem. Spoż. 2008;9:8-13.

Kazemi F, Gaeini AA, Kordi MR, Rahnama N. The acute effects of two energy drinks on endurance performance in female athlete students. Sport Sci Health. 2009;5:55-60.

Kopacz A, Wawrzyniak A, Hamułka J, Górnicka M. [Studies on the determinants of energy drinks intake by students]. Rocz Panstw Zakl Hig. 2012;63(4):491-7. (in Рoland).

Ragsdale FR, Gronli TD, Batool N, Haight N, Mehaffey A, McMahon EC, et all. Effect of Red Bull energy drink on cardiovascular and renal function. Amino Acids. 2010;38:1193–1200.

Korol'chuk M S, redaktor. Psykhodiahnostyka: navch. posib. dlia studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv. [Psychodiagnostics: A manual for students in higher education]. Kyiv: El'ha, Nika-Tsentr; 2012.400 s. (in Ukrainian).

Korniienko IO. Problema opanuvannia u sytuatsii vysokoi tryvozhnosti. [Problem of mastering in a situation of high anxiety]. Naukovyi visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, Seriia «Pedahohika ta psykholohiia». 2015;1 (1):147-152. (in Ukrainian).

Mitchell AJ. Formulation and production of carbonated soft drinks. Springer Science & Business Media, 1990.361p.

Kotova TV, Cheremichkina AS. Analiz kachestva energeticheskikh napitkov na sootvetsvie trebovaniyam standarta. [Analysis of the quality of energy drinks on the respective standard requirements]. Tekhnika i tekhnologiya pishcheviykh proizvodstv.2012;2:34-7. (in Russian).

Higgins JP, Tuttle TD, Higgins CL. Energy beverages: content and safety. Mayo Clin Proc. 2010;85:1033-41.

“Normy fiziolohichnykh potreb naselennia Ukrainy v osnovnykh kharchovykh rechovynakh ta enerhii”, zatverdzheni nakazom MOZ Ukrainy № 272 vid 18.11.1999 r. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Я.М. Ямка

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018