DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.3.91.2019.59

Поліморфізм G43A гена інгібітору активатора плазміногена 1 (PAI-1) у хворих на гострі ускладнення виразкової хвороби

I. I. Dutka, I. I. Panchuk, R. A. Volkov, F. V. Grynchuk

Анотація


Мета роботи. Провести порівняльний аналіз частоти поліморфізму G43A гена PAI-1 у жителів Чернівецької області, які хворіють на різні форми виразкової хвороби, та вивчити можливі взаємозв’язки між різними видами генотипу і розвитком ускладнень.
Матеріал і методи. Обстежено 60 хворих на виразкову хворобу: 42 (70%) чоловіки, 18 (30%) жінок. У 37 (61,67%) пацієнтів була виразка дванадцятипалої кишки, у решти (38,33%) – шлунка. У 12 (20%) осіб діагностували неускладнену виразкову хворобу. У 5 (8,33%) пацієнтів виявили перфорацію виразки. У 43 (71,67%) осіб була виразка, ускладнена гострою кровотечею. У 29 (67,44%) пацієнтів кровотеча була зупинена. У 14 (32,56%) хворих виник рецидив кровотечі.
Генотипування PAI за мутацією G43A проводили за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). ПЛР-ампліфікацію відповідного фрагмента гена PAI здійснювали з використанням специфічної пари праймерів 5’-CCA ACA GAG GAC TCT TGG TC-3’ та 5’- CAC AGA GAG AGT CTG GCC ACG-3’. ПЛР проводили з використанням ампліфікатора CFX96 (Bio-Rad, США). Аналіз результатів ПЛР проводили методом електрофорезу у 2% агарозному гелі з використанням трис-боратного буфера. Для візуалізації фрагментів ДНК гель забарвлювали етидієм бромідом та фотографували в ультрафіолетовому світлі на установці GelDoc 2000 (BioRad, США). Для визначення довжини отриманих фрагментів їхню електрофоретичну рухливість порівнювали з рухливістю ДНК-маркера Gene Ruler DNA Leader Mix (Thermoscientific). Статистичну залежність між величинами перевіряли шляхом визначення критерію Фішера, χ2-критерію за Пірсоном, зокрема, відповідність розподілу генотипів рівновазі Харді-Вайнберга.
Результати. Встановлено, що 94,12% хворих без гострої кровотечі й 91,67% осіб без гострих ускладнень мають генотип GG. В однієї пацієнтки (8,33%) без гострих ускладнень виявлено гомозиготний за мутантним алелем генотип AA. Жоден пацієнт з перфорацією виразки не був носієм алеля А. У жодного з пацієнтів без кровотечі не виявлено гетерозиготного генотипу GA. Генотип GА виявлений у 25,58% хворих на гостру виразкову кровотечу, що статистично істотно перевищує показники у хворих без кровотечі. Серед осіб із рецидивом кровотечі алель А траплявся частіше, ніж у осіб без рецидиву.
Висновки. 1. Серед жителів Чернівецького регіону, хворих на виразкову хворобу без гострих ускладнень, 91,67% мають гомозиготний генотип GG за поліморфізмом G43A гена РАІ-1, а 8,33% – генотип АА; у жодному випадку не виявлено гетерозиготного генотипу GА.
2. Усі обстежені пацієнти з перфорацією виразки мають генотип GG.
3. Поміж хворих на гостру виразкову кровотечу 27,91% є носіями мутантного алеля А (серед них 25,58% мають гетерозиготний генотип GA, а 2,33% – гомозиготний генотип АА), що статистично істотно перевищує показники у хворих на виразкову хворобу без кровотечі і засвідчує роль спадкових порушень гена РАІ-1 у розвитку виразкових геморагій.                                                                       4. Урахування поліморфізму G43A гена РАІ-1 може стати складовою комплексу з прогнозування виникнення виразкових кровотеч у клінічних умовах.


Ключові слова


виразкова хвороба; виразкова кровотеча; ген інгібітору активатора плазміногена 1 (SERPINE 1); генетичний поліморфізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Maggio D, Barkun AN, Martel M, Elouali S, Gralnek IM. Predictors of early rebleeding after endoscopic therapy in patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding secondary to high-risk lesions. Can J Gastroenterol. 2013;27(8):454-8.

Dutka II, Hrynchuk FV. Analiz faktoriv ryzyku rozvytku retsydyvu hastroduodenal'noi krovotechi vyrazkovoho genezu [Analysis of risk factors for relapse gastroduodenal bleeding of ulcer genesis]. Visnyk Vinnyts'koho natsional'noho medychnoho universytetu. 2017;21(1.1):31-4. (in Ukrainian).

Mimuro J. Type 1 plasminogen activator inhibitor: its role in biological reactions. Rinsho Ketsueki. 1991;32(5):487-9.

Lijnen HR. Pleiotropic functions of plasminogen activator inhibitor-1. J Thromb Haemost. 2005;3(1):35-45.

Cesari M, Pahor M, Incalzi RA. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1): a key factor linking fibrinolysis and age-related subclinical and clinical conditions. Cardiovasc Ther. 2010;28(5):e72-91. doi: 10.1111/j.1755-5922.2010.00171.x.

Khan SS, Shah SJ, Klyachko E, Baldridge AS, Eren M, Place AT, et al. A null mutation in SERPINE1 protects against biological aging in humans. Sci Adv. 2017;3(11):1617. doi: 10.1126/sciadv.aao1617.

Schleef RR, Loskutoff DJ. Fibrinolytic system of vascular endothelial cells. Role of plasminogen activator inhibitors. Haemostasis. 1988;18(4-6):328-41.

Kruithof EK. Regulation of plasminogen activator inhibitor type 1 gene expression by inflammatory mediators and statins. Thromb Haemost. 2008;100(6):969-75.

Kim HS, Hwang KY, Chung IK, Park SH, Lee MH, Kim SJ, et al. Tissue plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor type 1 gene polymorphism in patients with gastric ulcer complicated with bleeding. J Korean Med Sci. 2003;18(1):58-64.

Lau JY, Sung J, Hill C, Henderson C, Howden CW, Metz DC. Systematic review of the epidemiology of complicated peptic ulcer disease: incidence, recurrence, risk factors and mortality. Digestion. 2011;84(2):102-13. doi: 10.1159/000323958.

Kathiresan S, Gabriel SB, Yang Q, Lochner AL, Larson MG, Levy D, et al. Comprehensive survey of common genetic variation at the plasminogen activator inhibitor-1 locus and relations to circulating plasminogen activator inhibitor- 1 levels. Circulation. 2005;112(12):1728-35. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.547836.

French D, Hamilton LH, Mattano LA, Sather HN, Devidas M, Nachman JB, et al. A PAI-1 (SERPINE1) polymorphism predicts osteonecrosis in children with acute lymphoblastic leukemia: a report from the Children’s Oncology Group. Blood. 2008;111(9):4496-99.

Jeon YJ, Kim YR, Lee BE, Cha SH, Moon MJ, Oh D, et al. Association of five common polymorphisms in the plasminogen activator inhibitor-1 gene with primary ovarian insufficiency. Fertility and Sterility. 2014;101(3):825-32.

Panchuk II, Volkov RA. Praktykum z molekuliarnoi henetyky [Practice on molecular genetics]. Chernivtsi: Ruta; 2007. 120 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 I. I. Dutka, I. I. Panchuk, R. A. Volkov, F. V. Grynchuk

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019