DOI: https://doi.org/10.24061/58603

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИНУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНОГО ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ МІКРОФЛОРИ ТОВСТОЇ КИШКИ БІЛИХ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ 20-ДЕННОЇ АПЛІКАЦІЇ НА ШКІРУ ІТАКОНОВОЇ КИСЛОТИ, ТА ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ЗА УМОВ ДІЇ ТАКОНОВОЇ КИСЛОТИ

Г.П. Гаморак

Анотація


Аплікації на шкіру ітаконової кислоти в дозі 20 мг/см² протягом 20 днів призводять до суттєвих порушень якісного і кількісного складу головної, додаткової і залишкової мікрофлори як порожнини, так і приепітеліальної біоплівки слизової оболонки товстої кишки. Використання протягом 15 днів лактобактерину для нормалізації мікрофлори біотопів показало ефективність деконтамінуючої і корегувальної активності пробіотика у білих щурів, яким попередньо проводили аплікацію ітаконової кислоти, яка характеризувалася
зростанням популяційного рівня і коефіцієнта кількісного домінування автохтонних облігатних бактерій роду Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides та аеробних бактерій роду Enterococcus. Разом з тим за 15 днів не настає елімінації умовно-патогенних ентеробактерій, стафілококів, пептокока та інших мікроорганізмів, що вимагає продовження лікування дисбактеріозу.
Використання лактобактерину в експериментальних тварин, яким проводили 20-денні аплікації ітаконової кислоти на шкіру, з метою профілактики порушень
видового складу і популяційного рівня мікрофлори порожнини і приепітеліальної біоплівки слизової оболонки товстої кишки показало його ефективність. Лактобактерин, використаний через день протягом всього експерименту (20 днів), запобігає порушенню колонізаційної резистентності слизової оболонки товстої кишки.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Г.П. Гаморак

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019