DOI: https://doi.org/10.24061/58609

ДИНАМІКА ВЕГЕТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА РЕФРАКТЕРНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ВИКОРИСТАНОГО ЛІКУВАННЯ

Ю.І. Карпенко, Сабер Гармазі

Анотація


Метою дослідження є оцінка клінічної ефективності катетерної радіочастотної селективної денервації ниркової артерії з використанням навігаційної системи тривимірної реконструкції аорти і ниркових артерій. Доведено, що після виконаного оперативного втручання відбувається нормалізація артеріального тиску та зменшується вираженість активації симпато-адреналової системи. Обговорюється доцільність застосування хірургічного методу лікування резистентної артеріальної гіпертензії з використанням селективної симпатичної денервації ниркових артерій, яка є патогенетично обґрунтованою.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Ю.І. Карпенко, Сабер Гармазі

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019