DOI: https://doi.org/10.24061/58638

ХАРАКТЕР СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА ПРИ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ГЕНДЕРНО- ВІКОВИХ ВІДМІННОСТЯХ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕ Q-ІНФАРКТОМ МІОКАРДА

О.В. Щербак

Анотація


Результати дослідження продемонстрували, що гострі форми ішемічної хвороби серця, на відміну від стабільної стенокардії напруги, асоціюються з більш тяжкими порушеннями структурно-функціонального стану міокарда: більш тяжкою дилатацією лівого передсердя, збільшенням систолічного і діастолічного міокардіального стресу, більш тяжкими структурними ураженнями великих
артерій і коронарних судин і збільшенням частоти реєстрації ексцентричної гіпертрофії лівого шлуночка. Жіноча стать у пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда асоціювалася з погіршенням скоротливої функції лівого шлуночка, погіршенням релаксаційних можливостей міокарда, більш тяжким структурним ремоделюванням великих артерій і коронарних судин, збільшенням концентричної гіпертрофії.
Старечий вік пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда асоціювався з погіршенням діастолічної дисфункції, ознаками більш тяжкого структурного ремоделювання великих артерій і коронарних судин, збільшенням частоти ексцентричної гіпертрофії лівого шлуночка відповідно.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О.В. Щербак

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018