DOI: https://doi.org/10.24061/68224

ФОРМУВАННЯ БІЛІОДИГЕСТИВНИХ АНАСТОМОЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТКАНИН ЗА УМОВ ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

А.І. Гуцуляк

Анотація


В експерименті на 20 кролях, через 24 год після моделювання розлитого жовчного перитоніту, проводили формування біліодигестивних анастомозів. Методом ВЧ-електрозварювання апаратом «Патонмед ЕКВЗ-300» на виключеній за Ру петлі тонкої кишки формували однорядні евертуючі холецистоентеро- та ентероентероанастомози. Через шість місяців після операції місце з’єднання як ззовні, так і зсередини візуально не визначалося, ознак стенозу не спостерігали.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 А.І. Гуцуляк

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018