DOI: https://doi.org/10.24061/68298

НОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСФУНКЦІЇ З ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

В.Г. Майданник, І.О. Мітюряєва, Г.В. Гнилоскуренко, Е.С. Суходольська

Анотація


Наведені в літературі дані щодо ролі метаболічних порушень у патогенезі вегето-судинної дисфункції за гіпертензивним типом носять фрагментарний характер, також не вивчена ефективність корекції метаболічних змін у дітей з даною патологією. Метою дослідження було підвищити ефективність лікування дітей із ВСД з гіпертензією шляхом корекції в них метаболічних порушень. У статті надані результати обстеження 119 дітей віком від 6 до 18 років із ВСД з гіпертензією після проведеного комплексу лікування. Вони свідчать, що включення до курсу лікування дітей з ВСД з гіпертензією препаратів із метаболічною дією сприяє антиоксидантній системі захисту, нормалізації показників енергопродукції, вегетативної регуляції, метаболічних порушень  та стабілізації АТ.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 В.Г. Майданник, І.О. Мітюряєва, Г.В. Гнилоскуренко, Е.С. Суходольська

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019