DOI: https://doi.org/10.24061/68957

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА

Т.Ю. Нюшко

Анотація


Вивчена ефективність тривалого комбінованого антигіпертензивного лікування у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, гіпертензивним серцем, хронічною серцевою недостатністю (ХСН) 0-І стадії з концентричною і ексцентричною гіпертрофією лівого шлуночка. У дослідження включено 110 пацієнтів (70 жінок і 40 чоловіків). Пацієнтам проводили добове моніторування артеріального тиску (АТ), ехокардіографічне дослідження, визначення функції ендотелію.
Стартова терапія включала бета-адреноблокатор бісопролол, інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту лізиноприл, діуретик гідрохлортіазид. За недостатньої ефективності трикомпонентної терапії, до неї додавали антагоніст кальцію амлодипін, що сприяло зниженню АТ до цільового рівня. Через 6 міс. відмічено достовірне зменшення проявів патологічного ремоделювання ЛШ, судин, діастолічної та ендотеліальної дисфункції.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Т.Ю. Нюшко

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019