DOI: https://doi.org/10.24061/68988

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ГІПОАЛЕРГЕННИХ СУМІШЕЙ У ВИГОДОВУВАННІ ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ

О.К. Колоскова, У.І. Марусик, М.І. Чепіль, Н.Б. Горенко

Анотація


Метою роботи було вивчити ефективність використання програмної дієтотерапії за допомогою лікувально-профілактичних продуктів «НiРР» у дітей грудного віку з атопічним дерматитом і гіперчутливістю до білків коров'ячого молока. Комплексне динамічне спостереження проведено за 31 дитиною грудного віку, які перебували на штучному вигодовуванні з клінічними проявами атопічного дерматиту. Обстеження передбачало вивчення алергологічного анамнезу,
клінічну оцінку динаміки змін на шкірі за шкалою EASI, визначення рівня загального IgE, алергенспецифічних IgE-антитіл до білків коров'ячого молока.
Зниження відносного ризику оцінки за шкалою EASI в 4,4 бала і вище у хворих І групи порівняно з контрольною становив 47,1 %, зниження абсолютного ризику – 52,3 %, при мінімальній кількості хворих, яких потрібно пролікувати для отримання одного позитивного результату – 2. У 71,5 % дітей основної групи та в 30,0 % представників групи порівняння відбулася нормалізація випорожнення, а здуття живота перестало турбувати 57,1 % хворих основної і тільки 30,0 % дітей групи порівняння. У пацієнтів I групи дієтотерапія дозволила досягти триразового зменшення дітей із вмістом сироваткового загального IgE більше 100 МО/мл, і одночасно підвищити на 25,1 % кількість дітей із вмістом загального IgE менше 100 МО/мл.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О.К. Колоскова, У.І. Марусик, М.І. Чепіль, Н.Б. Горенко

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019