DOI: https://doi.org/10.24061/83648

ХАРАКТЕР АКТИВНОСТІ АЛЬФА-АМІЛАЗИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ

В.К. Гродецький

Анотація


Гострий панкреатит характеризується значними порушеннями різних ланок гомеостазу. αамілаза є одним з важливих маркерів запалення та деструкції тканини підшлункової залози, однак дані про динаміку цього показника є суперечливими. Метою дослідження стало визначення динаміки активності αамілази периферичної крові при гострому панкреатиті. Дослідження включає результати динамічного обстеження 34 хворих на різні форми гострого панкреатиту. Серед них 9 (26,47 %) мали набрякову форму, 25 (73,53 %) – панкреанекроз. Середній вік пацієнтів складав (48,11±5,99) років. Чоловіки переважали – 22 (64,71 %). Етіологія гострого панкреатиту в 11 (32,35 %) хворих – біліарного ґенезу, у 9 (26,47 %) – алкогольного, у 14 (41,18 %) – аліментарного. Встановлено, що найвищі показники α-амілази спостерігались у хворих на панкреонекроз. Однак значна варіабельність цього показника та відсутність прямої залежності між рівнем α-амілази та тяжкістю перебігу панкреатиту не дозволяють рекомендувати цей параметр як прогностичний критерій. Характер змін активності амілази крові при гострому некротичному панкреатиті засвідчує розвиток цитолітичного синдрому, який, тим не менш, не має чіткого вірогідного взаємозв’язку з тяжкістю перебігу гострого панкреатиту.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 В.К. Гродецький

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019