DOI: https://doi.org/10.24061/83765

АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ, ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАТРИМКИ РОСТУ ПЛОДА

С.Є. Косілова

Анотація


Затримка росту плода є однією з провідних причин перинатальної захворюваності та смертності, негативно віддзеркалюється на подальшому розвитку дитини і становленні усіх функцій її організму. Недостатня ефективність існуючих засобів профілактики та лікування даної патології зумовлює подальші дослідження механізмів її формування. Для зниження перинатальної захворюваності велике значення має не тільки діагностика патологічних станів, що вже існують, але й можливість їх прогнозування. Тому, метою роботи було виявлення факторів ризику виникнення затримки росту плода. Проведено аналіз акушерської документації 100 жінок, вагітність яких ускладнилася затримкою росту плода. З’ясовано, що жінки з ускладненим акушерсько-гінекологічним анамнезом, із екстрагенітальною патологією складають групу ризику з розвитку даної патології. Ускладнений перебіг вагітності призводить до зниження компенсаторно-пристосувальних реакцій матері та плода, затримки його росту. Пологи в жінок із даною патологією характеризуються великою кількістю ускладнень, народженням дітей із гіпоксичним ураженням центральної нервової системи (32 %), дихальними розладами (7 %).


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 С.Є. Косілова

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019