DOI: https://doi.org/10.24061/83772

ТИМПАНОТОМІЯ І АДЕНОТОМІЯ VERSUS АДЕНОТОМІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ

С.А. Левицька, О.М. Солдат, К.І. Яковець, О.І. Максим’юк, О.Л. Геруш

Анотація


. У 48 дітей із аденоїдними вегетаціями ІІ-ІІІ ступеня і ексудативним отитом проведено визначення ефективності тимпанотомії та терапії топічними стероїдами в доповнення до хірургічного видалення аденоїдних вегетацій. Оцінка результатів лікування через десять днів після хірургічних втручань показала, що одночасне проведення тимпанотомії і аденотомії сприяло більш швидкому відновленню функцій середнього вуха порівняно з аденотомією, водночас призначення топічних стероїдів не впливало на швидкість відновлення функцій слухової труби. Через місяць після хірургічного лікування повторний розвиток приглухуватості відмічений у 35,4 % дітей, накопичення ексудату в барабанній порожнині – у 12,5 %. У дітей, лікування котрих полягало виключно у проведенні аденотомії, частота виявлення ексудату в середньому вусі становила 25 %. Оцінка результатів відновлення слухової функції через місяць після хірургічних втручань показала однакову ефективність місцевого вживання топічних стероїдів і тимпанотомії. Виконання лише аденотомії виявилося недостатнім для повноцінного відновлення слухової функції.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 С.А. Левицька, О.М. Солдат, К.І. Яковець, О.І. Максим’юк, О.Л. Геруш

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019