DOI: https://doi.org/10.24061/83792

СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЛЕГЕНЯХ МОРСЬКИХ СВИНОК З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ АЛЬВЕОЛІТОМ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ФОРМУВАННЯ

Б.Я. Мелех

Анотація


У даній роботі встановлено, що за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту на 34-ту та 44-ту доби зростає концентрація малонового альдегіду за рахунок посилення процесів перекисного окиснення ліпідів. До того ж на 44-ту добу спостерігається зниження активності глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази, а також концентрації відновленого глутатіону. Дані зміни вказують, що в патогенезі розвитку експериментального алергічного альвеоліту в морських свинках важливу роль відіграють процеси перекисного окиснення ліпідів та ферментативної і неферментативної ланки антиоксидантної системи, а також значне виснаження ферментативної ланки антиоксидантної глутатіонової системи на 44-ту добу.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Б.Я. Мелех

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018