DOI: https://doi.org/10.24061/83805

ВМІСТ АФК+, РІ+, ANV+ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ ЧЕРЕПНОМОЗКОВОЇ ТРАВМИ ЗАЛЕЖНО ВІД МОРФОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛОВНОГО МОЗКУ

З.В. Салій

Анотація


У статті наведені результати дослідження вмісту АФК+, AnV+ та РІ+ у пацієнтів із наслідками ЧМТ залежно від морфометричних характеристик головного мозку. Встановлено достовірно вищі значення показників раннього апоптозу, активацію оксидантного стресу та тенденцію до зростання показників пізнього апоптозу за наявності ознак післятравматичної церебральної атрофії. Зафіксовані особливості динаміки показників АФК+ та AnV+ у групах із різним катамнезом травми, а також залежність між окремими морфометричними маркерами церебральної атрофії та показниками, що вивчалися.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 З.В. Салій

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018