DOI: https://doi.org/10.24061/83818

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ НА ТЛІ ПРИЙОМУ АТОРВАСТАТИНУ

Є.Я. Скляров, О.Ю. Барнетт, Н.В. Курляк

Анотація


Обстежено 50 пацієнтів з ішемічною хворобою серця в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, яких за гендерними ознаками розподілено на дві групи, що складались з 30 чоловіків та 20 жінок. Усім проводили загальноклінічне обстеження, визначення ліпідного спектра крові та рівня печінкових трансаміназ, ультрасонографію внутрішніх органів та 13С–метацетиновий дихальний тест. Усім пацієнтам призначали аторвастатин у дозі 40 мг 1 раз на добу протягом шести місяців. Виявили достовірне зниження
метаболічної ємності печінки (р<0,05) та кумулятивної дози на 40 та 120 хвилинах (р<0,01) у чоловіків порівняно з жінками. Встановлено, що ІМТ у жінок був достовірно вищим, ніж у чоловіків (р<0,01). Рівень печінкових трансаміназ у чоловіків та жінок достовірно не відрізнявся.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Є.Я. Скляров, О.Ю. Барнетт, Н.В. Курляк

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019