DOI: https://doi.org/10.24061/83820

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КИШЕЧНИКУ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СПЕКТРА ЧУТЛИВОСТІ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Л.Д. Тодоріко, О.В. Підвербецька

Анотація


Ефективність лікування туберкульозу легень залежить від ряду чинників, серед яких особливе місце посідають всмоктувальна функція тонкої кишки та стан мікробіоценозу товстої кишки. У статті наведено результати дослідження всмоктувальної функції тонкої кишки та стану мікрофлори товстої кишки у хворих на вперше діагностований та мультирезистентний туберкульоз легень.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Л.Д. Тодоріко, О.В. Підвербецька

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019