DOI: https://doi.org/10.24061/83836

МІОКАРД ЯК ОБ’ЄКТ ЛАЗЕРНОГО ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

В.Д. Мішалов, Б.В. Михайличенко, О.М. Гуров, В.В. Войченко, В.Т. Бачинський

Анотація


У статті наведено новітні дані щодо використання тканин міокарда для вирішення найважливіших питань судово-медичної науки і практики, а саме встановлення давності настання смерті, диференціації асфіксії та крововтрати, а також для встановлення гострої коронарної недостатності. Наводяться окремі приклади застосування лазерних поляриметричних методів його аналізу для вирішення вказаних питань. Вказано особливості його будови як об’єкта оптики біотканин, що дозволили розробити методи верифікації як при серцевій патології, так і при інших станах.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 В.Д. Мішалов, Б.В. Михайличенко, О.М. Гуров, В.В. Войченко, В.Т. Бачинський

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019