DOI: https://doi.org/10.24061/89791

MЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПЕРЕБІГОМ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА СТРУКТУРНОФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЯ

О.Ю. Галютіна

Анотація


Метою дослідження було вивчити частоту метаболічного синдрому (МС) серед хворих на ревматоїдний артрит (РА), його зв’язок із перебігом захворювання та ураженням серцево-судинної системи. Згідно з критеріями NCEP обстежено 161 хворий на РА та діагностовано МС у 40 (25 %) осіб даної категорії пацієнтів. Встановлено, що МС у хворих на РА асоціювався з підвищенням рівня С-реактивного протеїну (СРП), фактору некрозу пухлин – альфа (ФНП-α) та шкалою активності хвороби (ШАХ28). Серед пацієнтів із МС частіше реєструється діастолічна дисфункція, зниження скоротливої здатності міокарда та збільшення індексу маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ).


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О.Ю. Галютіна

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018