ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ПРОФІЛАКТИКА КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ, ЯК СКЛАДОВА ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ПАРОДОНТА ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ ТА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ

А.О. Григорова

Анотація


На основі вивчення динаміки змін рівня потреби в лікуванні пародонта до та у віддаленому післяопераційному періоді серед 43 пацієнтів з пошкодженнями та 31 – із запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки доведено, що виконання в системі інтраопераційної інтенсивної терапії у пацієнтів із пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки антиоксидантної протекції з використанням препаратів «Глутаргін» (40,0 % внутрішньосудинно, 10,0 мл) та «Тіотриазолін» (2,5 % внутрішньосудинно, 4,0 мл), навіть за умов формування ПОКД є більш ефективним стосовно зниження (на 22,1 %) рівня потреби в лікуванні пародонта. Водночас визначено, що наявність у пацієнтів післяопераційної когнітивної дисфункції слід розглядати як значимий клініко-психофізіологічний фактор, який визначає зростання потреби в лікуванні тканин пародонта у віддаленому післяопераційному періоді, а урахування цього психофізіологічного стану визначає індивідуалізацію лікувально-реабілітаційних програм у післяопераційному періоді.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24061/89794

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 А.О. Григорова

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2017