DOI: https://doi.org/10.24061/89828

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН, КУЛЬТИВОВАНИХ В АПОПТОЗ-ІНДУКОВАНОМУ ОТОЧЕННІ НА АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ В ІШЕМІЧНІЙ ТКАНИНІ

І.О. Комаревцева, А.А. Чеботарьова, Т.П. Яковлева, О.А. Журба, Ю.В. Кравцова, К.В. Комаревцева, Р.П. Морару-Бурлеску

Анотація


У статті наводяться дані визначення вмісту вільного метаболіту оксиду азоту в нирковій тканині лабораторних щурів, яким моделювали експериментальну гостру ниркову недостатність, і зміни концентрації цього метаболіту на тлі внутрішньовенного уведення тваринам культури мезенхімальних стовбурових клітин, культивованих в апоптоз-індукованому оточенні. Це оточення моделювалося шляхом додавання до стандартного культурального середовища гомогенату попередньо ішемізованої ниркової тканини тварин. Отримані дані свідчать про зростання рівня метаболіту оксиду азоту при формуванні патологічного процесу та його різке зменшення при уведенні тваринам мезенхімальних стовбурових клітин.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 І.О. Комаревцева, А.А. Чеботарьова, Т.П. Яковлева, О.А. Журба, Ю.В. Кравцова, К.В. Комаревцева, Р.П. Морару-Бурлеску

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018