DOI: https://doi.org/10.24061/89829

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ БАЛАНС ЛЕГЕНЬ ЗА УМОВ КАРАГІНІНОВОГО ПЛЕВРИТУ ТА КОРОТКОТРИВАЛО ГІПЕРФУНКЦІ ЕПІФІЗА

О.М. Ларичева, О.І. Цебржинський, В.С. Черно

Анотація


Вивчено вільнорадикальні та антиоксидантні процеси в легенях щурів з карагініновим плевритом за умох 10-добової гіперфункції епіфіза. Встановлено, що мелатонін на викликав суттєвих змін з боку утворення супероксиду у тварин з карагініновим плевритом, але він сприяв зниженню процесів пероксидації в досліджуваних органах. При цьому значних змін активності антиоксидантних ферментів не спостерігалося.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О.М. Ларичева, О.І. Цебржинський, В.С. Черно

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018