DOI: https://doi.org/10.24061/89843

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ В НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

О.В. Рябоконь, О.О. Фурик, К.В. Калашник

Анотація


У статті наведені особливості клінічного перебігу гострого гепатиту В у 113 хворих. Переважав середньотяжкий перебіг захворювання, рідше тяжкий із формуванням фульмінантної форми в 0,9 % пацієнтів. Маніфестні форми гострого гепатиту В зберігали циклічність перебігу захворювання, з типовими клінікобіохімічними змінами в жовтяничному періоді та циркуляцією HBeAg у 45,1 % пацієнтів. Період реконвалесценції характеризувався збереженням циркуляції HBsAg у більшості осіб (63,7 %), продовженням циркуляції HBeAg у 9 % пацієнтів, що зумовлює необхідність дослідження відповідних маркерів у період амбулаторного диспансерного спостереження


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О.В. Рябоконь, О.О. Фурик, К.В. Калашник

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019