DOI: https://doi.org/10.24061/89865

МАГНІТНЕ ПОЛЕ. МАГНІТОБІОЛОГІЯ. МАГНІТОТЕРАПІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Д.І. Остафійчук, В.В. Волощук, Ю.А. Білобрицький

Анотація


Mагнітне поле, що є складовою електромагнітного поля, спричиняє силову дію на рухомі електричні заряди. Стан та властивості багатьох речовин змінюються при розміщенні їх у магнітне поле. За своїми магнітними властивостями всі речовини поділяються на діамагнетики, парамагнетики та феромагнетики. Оскільки джерелами слабких магнітних полів є біологічні об’єкти, ми можемо провести реєстрацію магнітних полів даних біооб`єктів (методика магнітокардіографії та магнітоенцефалографії); вивчити, дослідити вплив
магнітних полів на живі біосистеми. Змінні високочастотні та низькочастотні магнітні поля можливо успішно застосовувати при лікуванні захворювань серцевосудинної системи, органів дихання, опорно-рухового апарату та нервової системи.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Д.І. Остафійчук, В.В. Волощук, Ю.А. Білобрицький

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018