DOI: https://doi.org/10.24061/94145

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ “БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК”

Редколегія Буковинський медичний вісник

Анотація


У журналі “Буковинський медичний вісник” публікуються статті з клінічної та експериментальної
медицини, що містять нові дані. Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи описані в статтях, представлені чи прийняті для опублікування в інших виданнях, як вітчизняних , так і
зарубіжних.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Редколегія Буковинський медичний вісник

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018