DOI: https://doi.org/10.24061/97340

Роль чинників ризику у формуванні нейросенсорної та кондуктивної глухоти, приглухуватості у дітей

O. M. Iftoda

Анотація


Проспективним дослідженням охоплено 102 дитини з вадами слуху віком від 6 до 18 років (у середньому 11,5±3,15 року), з них 68 дітей із сенсоневральним пошкодженням слуху, 34 – із кондуктивним. Досліджено роль супутньої хронічної оториноларингологічної патології, обтяженого сімейного анамнезу як чинників ризику нейросенсорної чи кондуктивної глухоти / приглухуватості в дітей. Встановлено, що у структурі тяжкості порушень слуху в дітей кондуктивні
вади асоціюють із приглухуватістю І-ІІ ступенів, а нейросенсорні – із приглухуватістю ІV ступеня, повною глухотою. Хронічні тонзиліти у віці старше 12 років підвищують ризик сенсоневральної глухоти у 3,46 раза, а хронічні отити, тубоотити підвищують імовірність кондуктивної приглухуватості у всіх вікових категоріях у 10,6 і 6,8 раза. Відносний ризик формування нейросенсорної глухоти та кондуктивних вад слуху зростає
незалежно від віку за наявності хронічного гіпертрофічного чи вазомоторного риніту у 2,57-4,37 раза.


Ключові слова


нейросенсорна; кондуктивна глухота/приглухуватість; діти з вадами слуху; чинники ризику

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakulenko L.M., Rozkladka A.I. Features of mental development children with severe sensorineural disorders - candidates for cochlear implantation. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2013; 3: 69-71 (in Ukrainian).

Laiko A.A., Kosakovs'kyi A.L., Zabolotna D.D. Pediatric otorhinolaryngology. Kyiv: Lohos; 2013. http: www.lorlife.kiev.ua/2014/2014_2_95.pdf (in Ukrainian).

Decree № 181 from 21.04.2005 "On approving the protocols of care for children on a specialty "Children's otolaryngology". http://medstandart.net/browse/1877 (in Ukrainian).

Decree № 449 of 25.06.2009 "On Amendments to the Order of the Ministry of Health 21.04.05 №181 "Protocols of care for children at a special "Children's otolaryngology". 2015. http://medstandart.net/byspec/33/ page/1(in Ukrainian).

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Hearing, Ear Infections, and Deafness. U.S. Department of Health & Human Services. National Institutes of Health. 2015. www.nidcd.nih.gov/health/hearing/Pages/Default.aspx

WHO 2015. Deafness and hearing loss. Media centre. 2015. Fact sheet N 300. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs300/en/

WHO. Guidelines for hearing aids and services for developing countries (2nd Edition). Preventing of Blindness and Deafness. WHO Library. 2004. http://www. w h o . i n t / p b d / d e a f n e s s / e n /hearing_aid_guide_en.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 O. M. Iftoda

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018