DOI: https://doi.org/10.24061/99723

Медикаментозна корекція дисбалансу антиоксидантної системи крові в осіб літнього віку з поліорганною патологією

I. V. Trefanenko, N. D. Pavliucovych, O. S. Voievidka, T. B. Reva

Анотація


В осіб літнього віку з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного некалькульозного холециститу виявлені зміни в системі антиоксидантного захисту на тлі оксидантного стресу. Встановлено можливість усунення дисбалансу між процесами пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в осіб із поєднаною патологією. Застосування в комплексному лікуванні кверцетину та аторвастатину в осіб літнього віку з поєднаним перебігом ІХС та ХНХ сприяє зменшенню рівня в крові продуктів окисної модифікації білків та ліпідів. Комплексне лікування ІХС та ХНХ із включенням кверцетину та аторвастатину призводить до зниження у хворих продуктів вільнорадикального окисненя ліпідів за рахунок зменшення в крові ізольованих подвійних зв’язків і кетодієнових та
спряжених триєнів. Також відбувається стабілізація глутатіонової ланки антирадикального захисту за рахунок зменшення його використання глутатіонтрансферазою та глутатіонпероксидазою.


Ключові слова


ішемічна хвороба серця; хронічний некалькульозний холецистит; літній вік; пероксидне окиснення ліпідів; антиоксидантний захист; кверцетин; аторвастатин

Повний текст:

PDF

Посилання


Tsukanov V.V., Kupershteyn E.Yu., Tonkikh Yu.L. Association of fatty acid composition of blood with lipid bile composition in patients with cholelithiasis. Terapevticheskiy arkhiv. 2008; 2: 71-75 (in Russian).

Chukaeva I.I., Orlova N.V., Aleshkin V.A. Inflammatory reactions in patients with ischemic heart disease with concomitant obesity and type 2 diabetes mellitus. Klinicheskaya meditsina. 2009; 1: 27-30 (in Russian).

Titov V.N. Theory of biological functions and the improvement of the diagnostic process in clinical biochemistry. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. 2009; 4: 3-14 (in Russian).

Mendez-Sanchez N. Current concept in pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease. Liver Intern. 2007; 27: 423-433.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 I. V. Trefanenko, N. D. Pavliucovych, O. S. Voievidka, T. B. Reva

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018