Том 18, № 2 (70) (2014)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Досягнення цільового рівня артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу після стандартного комплексного лікування PDF
O. I. Afanasiuk
Стан вуглеводного, ліпідного обміну та швидкість клубочкової фільтрації у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії та в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 PDF
S. V. Biletskyi, O. Z. Novytska, O. A. Petrynych, T. V. Kazantseva
Хвороботворна флора при піопневмотораксі та її чутливість до антибіотиків PDF
V. V. Boiko, D. Ye. Lopatenko
Вплив вітамінів С та Е на процеси ліпопероксидації та активність NO-синтазної системи в підшлунковій залозі щурів на тлі адреналін-індукованого стресу PDF
T. I. Bondarchuk
Порівняння впливу кондиційованого середовища від мезенхімальних стовбурових клітин людини та інтерферону-α на розвиток популяції пухлинних клітин MCF-7 PDF
T. S. Herheliuk, O. M. Perepelytsina, M. V. Sydorenko
Стан пероксидного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту при медикаментозно-індукованих ураженнях печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз PDF
T. I. Grydzhuk
Диференціація стромальних клітин жирової тканини за різних умов трансплантації клітин в експерименті PDF
D. B. Dombrovskyi
Вплив крововтрати на динаміку показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на краніоскелетну травму PDF
T. А. Zayets
Динаміка показників метаболізму ліпідів залежно від вираженості тривожності під впливом низькочастотної магнітотерапії PDF
I. B. Zhakun
Рання та відстрочена реакція клітин кори скроневої частки великих півкуль головного мозку щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження PDF
Т. I. Kmet
Роль трансформувального фактору росту-β та матричної металопротеїнази-9 в імунопатогенезі ендометріозу, поєднаного з безпліддям PDF
G. D. Koval
Особливості перебігу бронхіальної астми фізичного напруження в школярів із поліморфізмом генів глутатіон-S-трансферази PDF
O. K. Koloskova, O. G. Hryhola, T. M. Bilous, Ye. P. Ortemenka
Вивчення метаболічних порушень у жінок у постменопаузі PDF
S. Y. Kosilova
Характеристика ліпідтранспортної системи у хворих при гіпогепаринемії PDF
S. H. Kotiuzhynska, A. I. Hozhenko
Оптимізація репараційного остеогенезу при атиповому видаленні зубів PDF
N. B. Kuzniak, M. P. Prodan, S. I. Tryfanenko
Гігієнічний статус порожнини рота пацієнтів на тлі хронічних колітів PDF
N. V. Manashchuk
Ендотеліальна дисфункція та шляхи її корекції у хворих на артеріальну гіпертензію із супутньою серцевою недостатністю PDF
V. M. Miziuk
Порушення мікробіоценозу товстої кишки у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД PDF
V. D. Moskaliuk
Поширеність стоматологічної патології в осіб із хворобою Шегрена PDF
I. K. Novitska, A. I. Chelii
Неспецифічна реактивність організму хворих на цукровий діабет залежно від його типу PDF
O. A. Olenovych
Динаміка показників системи гемостазу під впливом антиагрегантного лікування у хворих на фібриляцію передсердь при метаболічному синдромі PDF
M. A. Orynchak, M. M. Vasylechko
Деякі аспекти патогенезу ерозивно-виразкових уражень шлунка у хворих на цироз печінки PDF
N. M. Palibroda, O. I. Fediv
Клінічно-лабораторна характеристика і вікові особливості при Епштейна-Барра вірусній інфекції PDF
T. V. Pokrovska
Порівняльна характеристика перебігу і завершення багатоплідної та одноплідної вагітності після запліднення in vitro та переносу ембріонів у порожнину матки PDF
L. I. Sehedii, О. I. Prokopiv
Особливості структури хроноритмів екскреторної функції нирок за умов гіперфункції шишкоподібної залози PDF
S. B. Semenenko
Зміни слизових і шкіри зовнішніх статевих органів жінок при ентеробіозі PDF
V. O. Skliarova, K. I. Bodnia
Патогенетичні особливості терапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів із супутнім абдомінальним ожирінням та дефіцитом маси тіла PDF
V. K. Tashchuk, V. I. Denysiuk, H. I. Hrebtii
Система генерації оксиду азоту тонкої кишки при експериментальному гастроентероколіті PDF
A. S. Tkachenko, V. H. Hopkalov, M. A. Orlova
Патогенетичне обґрунтування корекції порушень системи фібринолізу плазми крові у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки з порушенням тиреоїдного гомеостазу PDF
K. A. Chympoy, N. V. Pashkovska, O. I. Fediv, N. M. Pavlibroda
Розповсюдженість та особливості клінічних проявів захворювань тканин пародонта у хворих на хронічний панкреатит PDF
N. V. Chornii
Оцінка контролю бронхіальної астми в періоді клінічного благополуччя у підлітків залежно від виразності запалення бронхів PDF
O. O. Shakhova, I. B. Sichkar
Оцінка окремих показників імуноцитокінового профілю в осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму PDF
G. I. Shumko
Корекція дисбіотичних станів статевих шляхів у вагітних із невиношуванням шляхом двоетапного підходу до лікування PDF
N. V. Shchuruk

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз впливу факторів визрівання когорт за народженням на географічний розподіл ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань PDF
V. P. Klymeniuk, O. M. Ocheredko
Аналіз якості лікувально-реабілітаційних заходів в осіб з бронхообструктивними захворюваннями та обґрунтування сучасних підходів до їх удосконалення PDF
V. I. Shevchuk, V. Y. Zaburianova, M. V. Vernyhorodska, I. A. Iliuk, V. S. Vernyhorodskyi
Статистичні показники епідеміологіі колоректального раку серед населення Чернівецької області, України та світу PDF
V. V. Shulhina, O. I. Ivashchuk, S. Y. Kravchuk, I. Y. Hushul

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Артеріальна гіпертензія, дисфункція нирок та остеоартроз у пацієнтів з ожирінням PDF
T. O. Ilashchuk, N. V. Shvets, T. V. Zakharchuk
Етіопатогенез гастриту типу В у дітей PDF
T. V. Sorokman, S. V. Sokolnyk, M. G. Hinhuliak, N. O. Popeliuk, D. R. Andriichuk

ОБМІН ДОСВІДОМ

Нові підходи до діагностики та лікування серцевої недостатності PDF
V. K. Tashchuk, O. S. Polianska, O. I. Hulaha

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Синдром гіперандрогенії і тиреоїдний статус у жінок PDF
P. M. Liashuk, A. A. Iliushyna, S. V. Hluhovska, O. V. Hrabovetskyi, I. V. Skhodnytskyi

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу як науковий напрямок кафедри сімейної медицини PDF
S. V. Biletskyi, O. A. Petrynych, T. V. Kazantseva
Наукові здобутки кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка PDF
V. M. Pashkovskyi, I. I. Krychun
Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри медичної біології Буковинського державного медичного університету (до 70-річного ювілею кафедри) PDF
V. P. Pishak, R. Y. Bulyk, O. I. Zakharchuk, N. V. Chernovska
Історія становлення кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, перспективи розвитку PDF
L. D. Todoriko, A. V. Boiko, V. P. Shapovalov, V. O. Stepanenko, V. I. Slyvka, I. O. Semianiv, A. M. Ahmed

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПРИРОДНИЧІ ЧИТАННЯ" (16-19 ТРАВНЯ 2014 РОКУ, М. ЧЕРНІВЦІ)

Розвиток маткових труб наприкінці плодового періоду онтогенезу людини PDF
B. Yu. Banul, F. D. Marchuk
Особливості регуляції агрегатного стану крові жінок на тлі дисфункціональних маткових кровотеч репродуктивного віку PDF
I. V. Byrchak
Характеристика показників екскреторної та кислотнорегулювальної функцій нирок за умов дії солей алюмінію у статевонезрілих та статевозілих щурів PDF
Y. M. Vepryuk
Дозрівання плаценти людини, діагностика зрілості матково-плацентарної ділянки PDF
A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi
Ризик розвитку артеріальної гіпертензії залежно від поліморфізму T393C гена α-субодиниці G-білка PDF
I. A. Dudсhenko
Ехографічні параметри розвитку ембріона при неускладненій вагітності та плацентарній недостатності на тлі невиношування PDF
D. O. Kondria, I. V. Kalinovska
Гормональна адаптація фетоплацентарного комплексу у вагітних із прееклампсією PDF
S. Y. Kosilova
Аналіз антенатальних факторів ризику при багатоплідній вагітності PDF
О. V. Kravchenko
Перинатальні ризики при повторному кесаревому розтині та вагінальних пологах у жінок із рубцем на матці PDF
O. V. Kravchenko, V. A. Varvus
Продукція і рецепція чинників росту в плаценті при фізіологічній вагітності та ускладненою гестозом PDF
O. A. Kuzmina
Оптимізація діагностики ушкоджуючих перинатальних чинників при синдромі затримки розвитку плода PDF
M. V. Маkаrenko, О. A. Кuzmina
Випадок пізньої діагностики дермальної фокальної гіпоплазії у дитини PDF
N. I. Pidvysotska, I. V. Lastivka, L. V. Boiko, I. M. Valуhurskyі
Варіанти будови матки у плодів PDF
D. V. Proniaiev
Перспективи діагностики гострої коронарної недостатності шляхом використання фрактального аналізу лазерних поляризаційних зображень міокарда PDF
A. S. Syvokorovska, O. Ya. Vanchuliak, I. L. Bezhenar, O. G. Palyvoda, A. O. Andriichuk
Вплив подвійного інгібітору ЦОГ-2/5-ЛОГ на функціонування системи L-аргінін/NO у сироватці крові щурів при експериментальній виразці шлунка PDF
O. P. Khavrona

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Деякі аспекти засвоєння практичних навичок студентами на кафедрі оториноларингології PDF
V. V. Berezniuk, A. V. Kovtunenko, A. V. Zaitsev, A. A. Chornokur
Шляхи покращення викладання студентам дисципліни «Медсестринство в хірургії» за спеціальністю «Сестринська справа» (ОКР – «молодший спеціаліст») PDF
S. Yu. Karatieieva, O. I. Khomko, R. I. Sydorchuk, O. M. Plehutsa
Написання дипломних робіт як ключовий метод оптимізації підготовки спеціалістів за фахом “Фармація” PDF
I. P. Kutynska
Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання PDF
I. A. Plesh, L. D. Boreiko
Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання PDF
I. B. Samura
Впровадження елементів кредитно-модульної системи у підготовку лікарів-інтернів до ЛІІ «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» PDF
V. S. Khilchevska, L. V. Koliubakina