Том 19, № 3 (75) (2015)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Індексна оцінка гігієнічного стану ротової порожнини та тканин пародонта за хронічного гіпертрофічного гінгівіту в ортодонтичних пацієнтів на тлі лікування брекет-технікою PDF
A. D. Babenko
Діагностика порушень клітинного імунітету у жінок із гіперплазією ендометрія PDF
L. Z. Baziuta
Поширеність генетично-детермінованих факторів ризику тромбофілії в осіб із цереброваскулярною патологією PDF
G. V. Bezsmertna, I. A. Bezsmertnyi
Аналіз лейкоцитарної формули крові за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту PDF
O. V. Bilookyi, Yu. Ye. Rohovyi, V. V. Bilookyi
Гістохімічні дані щодо порушення окремих структур клубочків нирок щурів на ранніх термінах розвитку експериментального цукрового діабету PDF
Т. М. Boychuk, М. І. Hrytsiuk, І. S. Davydenko
Клінічно-анамнестичні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з урахуванням стоматологічного статусу пацієнта PDF
Yu. I. Bondarenko, V. Ya. Lobanets, I. Yo. Niverovskyi, V. I. Chernetskyi
Оцінка ефективності призначення олмесартану та аторвастатину у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки PDF
O. M. Bochar
Аналіз випадків азооспермії в пацієнтів медичного центру лікування безпліддя PDF
K. A. Vladychenko
Профілактика передчасних пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень PDF
V. V. Harbuziuk
Особливості експресії маркера неоангіогенезу ангіопоетину-2 у тканині аденокарциноми прямої кишки під впливом неоад’ювантної хемопроменевої терапії PDF
V. V. Holotiuk
Аналіз та динаміка популяції інвазивного виду павуків Spermophora senoculata (Duges, 1836) PDF
A. V. Hoian, M. M. Fedoriak, N. M. Shumko
Ефективність дезобструктивної терапії при атопічній бронхіальній астмі у школярів PDF
L. A. Ivanova
Особливості змін показників стрес-тестів у хворих на стабільну стенокардію, поєднану з метаболічним синдромом PDF
T. O. Ilashchuk, N. V. Bachuk-Ponych
Роль чинників ризику у формуванні нейросенсорної та кондуктивної глухоти, приглухуватості у дітей PDF
O. M. Iftoda
Особливості локального імунітету шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією у жінок із розладами репродуктивної функції PDF
Е. О. Кindrativ
Морфологічний вплив дефіциту селену на остеогенез PDF
P. Ye. Kovalchuk, M. V. Gasko, S. V. Tulyulyuk
Характеристика антропогенного забруднення поверхневих водойм Українського Придунав’я поліхлорованими біфенілами PDF
L. J. Kovalchuk, A. V. Mokienko, K. K. Tsymbaliuk
Клінічно-анамнестичні особливості фенотипу астми пізнього початку залежно від характеристики ацетиляторного статусу дітей PDF
O. K. Koloskova, S. I. Tarnavska, T. V. Donska, I. D. Kolisnyk
Зміни спектра білків органів щурів за впливу ретаболілу, речовини LES-2222* і тестостерону пропіонату при харчовій депривації PDF
N. Yu. Koropetska, D. D. Ostapiv, I. O. Niektiehaiev, R. B. Lesyk, O. R. Pinyazhko
Особливості формування судинного компонента хоріона PDF
О. V. Kravchenko
Кількісна характеристика вільозних утворень у хоріоні при його низькому розташуванні у вагітних у ранні терміни гестації PDF
O. V. Kravchenko, S. V. Pecheriaha
Стан функціонального ниркового резерву у хворих на цукровий діабет 2-го типу PDF
E. S. Kuznetsova, S. G. Kuznetsov, V. V. Shuhtyn, L. M. Bobryk, A. I. Gozhenko
Вивчення впливу місцевих анестетиків на гемодинаміку великої вушної артерії в експериментальних тварин PDF
V. N. Kulyhina, O. V. Muntian
Особливості мікроциркуляції крові в матці та яєчниках у жінок із дисплазією сполучном´язової тканини тазового дна PDF
V. M. Kucheruk, N. S. Shatkovska,, V. J. Onyshko
Морфологічне дослідження критеріїв можливого рецидивування простої кісти нирки після проведення склеротерапії 96 етиловим спиртом PDF
A. A. Liulko, N. A. Voloshyn, M. V. Varvashenia
Аналіз стійкості капілярів, міграції лейкоцитів та епітеліальних клітин слизової оболонки при протезуванні повними знімними протезами у хворих на ЦД типу 2 PDF
O. O. Maksimov, A. B. Belikov, V. P. Havaleshko
Особливості клітинної та гуморальної ланок імунітету у боксерів із перенесеними черепно-мозковими травмами PDF
A. V. Muravskyi
Зміни ноцицептивного потенціалу та активності PGH-синтетази за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу PDF
A. A. Nefedov, V. I. Mamchur
Особливості порушення функції нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння при гіпотиреозі PDF
L. V. Olenych, O. M. Radchenko, N. S. Bek, L. N. Olenych
Глюкокортикоїдна функція надниркових залоз у хворих на ішемічну хворобу серця за умов коморбідності PDF
N. D. Pavliukovych, I. V. Trefanenko, T. V. Reva, O. V. Pavliukovych
Характер і динаміка гуморальних імунних порушень за перебігу гострої кишкової непрохідності внаслідок защемлення гриж PDF
V. P. Poliovyi, R. I. Sydorchuk, S. I. Raileanu, O. O. Karliychuk
Клінічно-імунологічні та патоморфологічні передумови формування груп ризику на рак носоглотки PDF
V. I. Popovych, V. I. Leshak, M. M. Bahrii
Динаміка загоєння ран у пацієнтів із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи при розвантаженні кінцівки PDF
D. S. Pryimenko
Вплив аторвастатину на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла PDF
O. V. Psarova
Особливості ураження коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда PDF
O. M. Radchenko, O. O. Pryimachok
Особливості клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в осіб зі зниженою функцією щитоподібної залози PDF
T. V. Reva, I. V. Trefanenko, N. D. Pavlyukovich, V. B. Reva
Зміни вмісту мікроелементів селену і кобальту в сироватці крові хворих при черепно–мозковій травмі в гострому та проміжному періодах PDF
M. G. Semchyshyn
Ішемічна хвороба серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: клінічно-анамнестичні особливості перебігу захворювання у пацієнтів із коморбідною патологією PDF
U. V. Sinko, I. P. Vakaliuk
Особливості механізму дії інгібіторів протонної помпи у лікуванні НПЗП-гастропатій PDF
E. Y. Skliarov, Maher Mbarki
Застосування аргон-плазмової коагуляції в комплексному лікуванні шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу PDF
S. O. Sokolnyk
Клінічна ефективність застосування бластомунілу в комплексному лікуванні абдомінального сепсису PDF
Yu. N. Solovey
Зміни мікроциркуляторного русла тканин пародонта при патологічному стиранні коронок зубів, ускладненому бруксизмом PDF
V. I. Struk
Апелін-12 та обестатин у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу залежно від рівня артеріального тиску PDF
E. S. Tabachenko
Ефективність лікування хворих на хронічну ревматичну хворобу серця з респіраторними дисфункціями PDF
G. S. Taktashov
Дослідження варіабельності серцевого ритму за власного математичного забезпечення – можливості і перспективи PDF
V. K. Tashchuk, P. R. Ivanchuk, O. S. Polianska, I. A. Tashchuk, M. V. Al–Salama
Особливості перебігу інтоксикаційного синдрому при застосуванні глутоксиму у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень на тлі порушення тиреоїдного гомеостазу PDF
L. D. Todoriko, A. A. Herman
Медикаментозна корекція дисбалансу антиоксидантної системи крові в осіб літнього віку з поліорганною патологією PDF
I. V. Trefanenko, N. D. Pavliucovych, O. S. Voievidka, T. B. Reva
Дисліпідемія та реологічні зміни в крові у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 PDF
O. I. Fediv, I. O. Sitsinska
Вікова градація оптичної щільності п’яткових кісток у період постнатального онтогенезу PDF
S. M. Fedorchuk
Структурно-функціональні зміни щитоподібної залози щурів раннього молочного періоду після пренатального антигенного навантаження PDF
O. V. Fedosieieva
Патоморфологічна верифікація ультрасонографічної та комп’ютерно–томографічної діагностики хронічної дифузної патології печінки PDF
Yu. Ya. Fedulenkova
Біохімічні зміни слизової оболонки шлунково-кишкового тракту при різних методах формування ілеотрансверзоанастомозу в експерименті PDF
O. V. Chornyi
Діагностична цінність показників неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів для верифікації ремісії бронхіальної астми у підлітків PDF
O. O. Shahova, I. B. Sichkar
Порівняльна ефективність і вплив β-адреноблокаторів та івабрадину на показники систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів зі стабільною стенокардією PDF
S. V. Shirokova

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Комплексна оцінка рівнів поширеності атрофії зорових нервів у регіональному аспекті PDF
V. A. Vasiuta

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Коморбідність та поліморбідність при остеоартрозі: вікові та гендерні аспекти (ретроспективне дослідження та огляд літератури) PDF
L. O. Voloshyna
Особливості медикаментозного впливу патогенетичної та базисної терапії ревматоїдного артриту на стан нирок
L. A. Zub, S. V. Roborchuk
Новий погляд на дерматогліфіку - як метод діагностики гіпертонічної хвороби PDF
I. P. Pashkova, H. O. Palahniuk, V. A. Ruzhanskaya, V. N. Zhebel, N. V. Zhebel
Сучасні погляди на роль серотонінергічної системи в регуляції автоімунного запалення, перцепції болю та емоційної сфери (огляд літератури) PDF
N. A. Stanislavchuk, L. A. Protsiuk
Бактеріальні інфекції у хворих на цироз печінки PDF
T. V. Тkachenko, L. O. Pentiuk, N. O. Pentiuk

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Нанотехнології в медицині. Сучасність та перспективи PDF
L. Ia. Fedoniuk, D. I. Ostafiichuk, M. O. Shapovalov

ОБМІН ДОСВІДОМ

Гнійно-некротичні хронічні поверхневі захворювання пальців кисті та стопи: аналіз даних літератури і власних спостережень PDF
A. R. Verhun
Множинні переломи ребер та кісток таза як предиктор масивної кровотечі та летального результату PDF
S. O. Huriev, A. Y. Fil, B. B. Lemishko, O. R. Yaiechnyk
Акмеологічні аспекти фахової компетентності майбутнього медичного психолога PDF
S. S. Hlyestova
Атеросклероз висхідної аорти як фактор ризику неврологічних ускладнень при хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця PDF
I. Aksionova, V. Sakalov, G. Knyshov, B. Todurov

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Коморбідність метаболічного синдрому і синдрому апное уві сні PDF
R. P. Liashuk, P. M. Liashuk, S. V. Hluhovska
Перший описаний клінічний випадок хореї-акантоцитозу в Україні PDF
Y. O. Trufanov, N. K. Svyrydova, A. I. Halusha, M. V. Nechkaliuk, G. M. Chupryna, O. O. Fiedash-Kirsanov
Сучасні діагностичні можливості у верифікації хвороби Вільсона-Коновалова у дітей (власне клінічне спостереження) PDF
V. S. Khilchevska, N. M. Shevchuk, I. V. Parfionova

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Студентський науковий гурток: удосконалення професійних навиків PDF
R. V. Denina
Традиційні та інноваційні методи навчання студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології PDF
S. S. Kliuchko
Застосування інтерактивних методів навчання на циклі «Хірургія» кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти PDF
Yu. Solovei, I. Morar
Актуальність вивчення природно-осередкових захворювань у рамках викладання медичної паразитології PDF
T. I. Shevchuk