Том 19, № 2 (74) (2015)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Морфофункціональна характеристика атрезій клубової кишки в новонароджених PDF
O. P. Antoniuk
Порівняльний аналіз успішності функціонування ортодонтичних мікроімплантів та мініпластин PDF
E. D. Babov, T. B. Khersonskaya, N. A. Borchenko
Етіологічна структура інфекцій сечових шляхів, її гендерна та вікова залежність, взаємозв’язок із резидентною мікрофлорою сечі у дорослого населення Чернівецької області PDF
T. O. Bezruk, O. V. Blinder, O. O. Blinder
Показники ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вміст кінцевих метаболітів монооксиду нітрогену крові у хворих на гіпертонічну хворобу та в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, M. P. Sumariuk, O. A. Petrynych
Вплив експериментального жовчного перитоніту на оптичну густину плазми крові та функціональний стан нирок PDF
O. V. Bilookyi, Yu. Ye. Rohovyi, V. V. Bilookyi
Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка PDF
I. M. Vasylieva, N. V. Krasnoselskyi, I. A. Wyshnytska, V. I. Zhukov, S. A. Denysenko
Комплексний аналіз етіологічних чинників розвитку атрофії зорових нервів PDF
V. A. Vasyuta
Вплив загальної анестезії на пізнавальні функції породіль після кесарева розтину PDF
О. О. Volkov
Особливості інтелектуального розвитку в дітей із розладами спектра аутизму PDF
K. S. Halchyn
Застосування донатора оксиду азоту L-аргініну в терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень PDF
L. V. Hlushko, V. T. Rudnyk, N. V. Chaplynska
Ускладнення кору в дітей і дорослих PDF
V. V. Hnatyuk, T. V. Pokrovska
Особливості білків у клітинах хоріона та децидуальнозміненого ендометрія при гіперандрогенії (гістохімічне дослідження) PDF
A. V. Hoshovska, I. S. Davydenko, V. M. Hoshovskyi
Відновлення біоценозу піхви у жінок з урогенітальним пролапсом PDF
A. P. Hryhorenko
Кореляційні паралелі на клітинному рівні при гіперпроліферативних процесах ендометрія PDF
M. V. Grokhovska
Особливості клінічного перебігу гострого поширеного перитоніту онкологічного ґенезу PDF
I. Y. Hushul, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodjaka
Гістологічні особливості процесу регенерації трофічних розладів венозної етіології за умов використання клітинної трансплантації в експерименті PDF
D. B. Dombrovskyi, Yu. V. Olinyk, V. V. Maksymiuk
Диференційовані підходи до лікування серцевої недостатності у дітей із природженими вадами серця в післяопераційному періоді PDF
V. M. Dudnyk, O. O. Zborovska
Результати хірургічного лікування пацієнтів із різними клініко-морфологічними характеристиками інтракраніальних аневризматичних крововиливів PDF
S. O. Dudukina, Y. Y. Kobeliatskyi, O. M. Tolubaiev
Функціональний стан шлунка при застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів з приводу остеоартрозу у пацієнтів із хронічним гастритом в анамнезі PDF
M. Y. Zak, L. M. Pasiyeshvili, M. Y. Knysh
Вплив базової антиішемічної терапії на стан гемодинаміки у пацієнтів із стабільною хворобою коронарних артерій PDF
T. A. Ilashchuk, S. V. Shirokova, I. V. Okipniak
Комплексне лікування хворих на вугрову хворобу, що проживають у йододефіцитному регіоні PDF
Y. P. Karvatska, O. I. Denysenko
Можливості діагностики харчової алергії на Буковині PDF
N. M. Kaspruk
Кольпоскопічні прояви цервікальної інтраепітеліальної неоплазії у жінок із розладами репродуктивної функції PDF
E. O. Kindrativ
Cкринінг показників ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням PDF
Z. M. Kit
Зміни гормонів трофобласта у вагітних із невиношуванням у ранні терміни гестації PDF
D. O. Kondria, V. V. Podolskyi
Зміни спектра білків крові і м'язів щурів за впливу ретаболілу, речовини LES-2222 і тестостерону пропіонату при харчовій депривації PDF
N. Yu. Koropetska, D. D. Ostapiv, I. O. Nyektyehayev, R. B. Lesyk, O. R. Pinyazhko
Вивчення факторів ризику порушення мікробіоценозу піхви у жінок у постменопаузі PDF
S. Y. Kosilova
Негормональна корекція клімактеричних розладів у жінок у постменопаузі PDF
S. Y. Kosilova
Прогностична роль клінічних даних і молекулярно-біологічних тканинних маркерів при великофракційному передопераційному опроміненні раку гортані PDF
I. D. Kostyshyn, E. V. Lukach, A. A. Tumanova, R. A. Levandovsky, V. R. Romanchуk, T. B. Bodnaruk, G. A. Hyrna
Оцінка кровотоку в судинах матки та екстраембріональних структур у ранні терміни гестації PDF
O. V. Kravchenko, V. A. Varvus
Фармакоінвазивна стратегія у хворих на постінфарктний кардіосклероз, цукровий діабет 2-го типу та з ожирінням PDF
P. P. Kravchun
Особливості експресії віментину в структурах паренхіми та строми протокового раку молочної залози PDF
O. V. Lazaruk, I. S. Davydenko
Оцінка динаміки локальної температури рубців шкіри обличчя за допомогою контактної термометрії PDF
Yu. N. Melnychuk, R. Z. Ogonovsky
Оцінка стану капілярів нігтьового ложа у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією PDF
T. N. Mikheievа
Особливості мікроциркуляції у пацієнтів із ускладненим цукровим діабетом PDF
O. Y. Nechytaylo, V. M. Konovchuk, I. O. Yuhimets
Корекція порушень окиснювальної модифікації білків у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом PDF
O. Yu. Olinyk
Особливості загального коагуляційного потенціалу при низькій плацентації в І триместрі гестації PDF
S. V. Pecheriaha
Ефективність різних інструментальних досліджень для діагностики та прогнозу перебігу уражень нирок PDF
A. A. Pidmurniak
Катамнез стану репродуктивного здоров'я жінок із лейоміомою матки, у яких під час останніх пологів виявлені онкомаркери в плаценті PDF
V. V. Podolskyi - jun.
Характеристика окремих показників системного імунітету у вагітних із безсимптомною бактеріурією PDF
L. V. Rynzhuk, V. Ye. Rynzhuk
Особливості макроскопічної будови діафізів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині PDF
I. H. Savka, Ya. S. Kyshkan, V. V. Malyshev
Вміст цинку в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах PDF
M. G. Semchyshyn, V. M. Shevaga, B. V. Zadorozhna
Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт PDF
I. Y. Sydorchuk, L. I. Sydorchuk, S. A. Levytska, N. A. Kaspruk, R. I. Sydorchuk, L. P. Sydorchuk, A. S. Sydorchuk
Ендотеліальна дисфункція і печінковий кровотік при алкогольній хворобі печінки PDF
N. O. Slyvka, I. A. Plesh, V. A. Haidukov, L. P. Poliuhovych
Якість життя дітей, хворих на хронічний гелікобактер-асоційований гастродуоденіт, поєднаний із лямбліозом PDF
S. V. Sokolnyk
Біологічні та соціальні особливості розвитку дітей із шлунково-кишковими кровотечами при виразковій хворобі PDF
S. O. Sokolnyk
Стан показників неспецифічної резистентності у хворих на екзему з різним клінічним перебігом PDF
N. A. Stepan
Рівень загального фібриногену як фактор кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла PDF
L. M. Strilchuk
Віддалені результати тривалого використання антагоністів альдостерону в комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда з серцевою недостатністю PDF
V. K. Tashchuk, O. I. Gulaga, O. S. Polianska, I. S. Popova
С-реактивний протеїн як біомаркер запального процесу при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту PDF
J. M. Teleki
Асиметрія рухових синдромів у хворих на хворобу Паркінсона PDF
Y. O. Trufanov
Діагностична цінність клінічно-анамнестичних показників тяжкого персистування бронхіальної астми у шкільному віці PDF
V. S. Khilchevska, L. V. Koliubakina

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Динаміка поширеності, захворюваності та смертності від порушень мозкового кровообігу в м. Чернівці за результатами роботи кабінету цереброваскулярної патології PDF
O. O. Filipets, H. O. Telenko

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Специфічні синдроми для вперше діагностованого туберкульозу, які є факторами впливу на стан пародонтальних тканин (огляд літератури) PDF
V. M. Batih, A. P. Skalat
Інсулінорезистентність як складова патогенезу артеріальної гіпертензії (огляд літератури) PDF
S. V. Biletskyi
Контраст-індукована нефропатія (огляд літератури і власні дані) PDF
M. T. Vatutin, M. I. Zinkovych
Використання допоміжних речовин для очних препаратів на гелевій основі (огляд літератури) PDF
I. N. Dovha

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Стратегія Всесвітньої організації охорони здоров’я в галузі народної медицини 2014-2023: ретроспективна оцінка діяльності науковців Буковинського державного медичного університету та перспективи досліджень у цьому напрямку на Буковині PDF
O. I. Voloshyn, T. M. Boychuk, O. I. Ivashchuk, I. F. Meshchyshen, B. P. Seniuk, V. L. Vasiuk, L. O. Voloshyna, N. M. Malkovych
Система прихильності і життєві стратегії подолання стресу PDF
А. V. Kihichak-Borshchevska

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Відстрочений кишковий анастомоз у лікуванні мезентеріального тромбозу PDF
V. P. Kabysh, A. A. Ruzhytskyi, D. S. Dudko, V. I. Petrov, Yu. S. Bachynskyi, V. Yu. Bodjaka, I. O. Kozak, A. V. Kovtuniak, V. V. Stelmashchuk, I. R. Ilyk
Випадок андростероми PDF
R. P. Liashuk, N. I. Stankova, I. V. Skhodnytskyi

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Оволодіння студентами первинною хірургічною технікою на практичних заняттях із топографічної анатомії та оперативної хірургії PDF
I. S. Kashperuk-Karpyuk, O. V. Tsyhykalo
Актуальні питання та перспективи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів PDF
V. B. Semianchuk
Інноваційні технології, направлені на розвиток клінічного мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів України PDF
H. I. Hrebtiy