Том 21, № 2 (82) p.2 (2017)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛУБОВОЇ КИШКИ В НОРМІ ТА ПРИ АТРЕЗІЇ В НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
O.P. Antonyuk, V.Yu. Ershov 3-6
МОРФОЛОГІЧНА ПЕРЕБУДОВА ПРИВУШНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ МОЛОДОГО ВІКУ ПРИ ПОРУШЕННІ ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО БАЛАНСУ ОРГАНІЗМУ PDF
D.P. Biletskyi, O.A. Ustianskyi, G.F. Tkach, V.Z. Sikora, A.N. Bushtruk, L. I. Kyptenko, O.S. Maksymova 7-11
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ, ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ, ВМІСТ КІНЦЕВИХ МЕТАБОЛІТІВ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, КОМОРБІДНУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ PDF
V.V. Boyko, S.V. Biletskyi, S.S. Biletskyi 12-16
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД І МІКРОЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МІКРОБІОТИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ДІТЕЙ ВІКОМ 11-13 РОКІВ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ ГІНГІВІТ ЗА КОМОРБІДНОГО СТАНУ PDF
I.P. Burdenyuk, L.I. Sydorchuk, I.Y. Sydorchuk, V.I. Burdenyuk 17-21
ДІЄТИЧНА ТА ФІТОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ СЛАДЖ-ФЕНОМЕНУ ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАТІЯХ ТА СЕЧОКИСЛОМУ ДІАТЕЗІ PDF
O.I. Voloshyn, B.P. Seniuk, О.V. Hlubochenko, I.V. Lukashevych, S.V. Yurniuk 22-24
ОСОБЛИВОСТІ ТЯЖКОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ З БРОНХОСПАЗМОМ ФІЗИЧНОЇ НАПРУГИ PDF (English)
M.N. Garas, H.V. Lekhkun, V.V. Lysenko, N.V. Basіuk 25-27
РЕМОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР СТІНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ПЕРЕБІГУ ЇЇ ВИРАЗКИ В УМОВАХ КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ PDF
T.I. Harhula 28-31
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ PDF
M.D. Hresko 32-34
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ РЕЦЕПТОРІВ ДО ЛЕКТИНУ СОЇ (SBA) У ТКАНИНАХ КОЛІННОГО СУГЛОБА ЩУРІВ PDF
О.А. Grygorieva, М.А. Voloshyn 35-38
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯЗИКА ЩУРІВ ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ ДЕГІДРАТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
L.M. Davydova 39-43
СТАН ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ, ТЕМНОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ PDF
N.V. Davydova, N.P. Gryrorieva 44-46
СТАН ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ПЕЧІНКИ ТА КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ, ТЕМНОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ PDF
N.V. Davydova, I.M. Yaremiy 47-49
ЗМІНИ ВЕЛЕТЕНСЬКИХ КЛІТИН РЕТИКУЛЯРНОЇ ФОРМАЦІЇ ДОВГАСТОГО МОЗКУ НА ФОНІ РІЗНИХ ВИДІВ КРОВОВТРАТИ PDF (Русский)
S.I. Indiaminov, S.A. Blinova 50-52
КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ НА ТЛІ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ В УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ PDF
N.S. Karvatska, O.S. Yurtseniuk, S.D. Savka, T.G. Karvatska, S.N. Rusina 53-56
АНТРОПОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ ЮНАКІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ IT-ТЕХНОЛОГІЙ, ТА ЮНАКІВ-МУЗИКАНТІВ PDF
T.O. Kviatkovska 57-59
РОЗВИТОК АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН ШЛУНКА У ПЛОДІВ 4-6-ГО МІСЯЦІВ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
А.О. Loitra, А.А. Shkrobanets, О.М. Boichuk 60-62
ТИПОВІ СУХОЖИЛКОВІ СТРУНИ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ТА АНОМАЛЬНО РОЗТАШОВАНІ СТРУНИ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ ЛЮДИНИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ PDF
Yu.Yu. Malyk 63-66
МІСЦЕ СЕНСОРНОЇ НЕЙРОПАТІЇ У ПАТОГЕНЕЗІ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ PDF (English)
O.Y. Nechytaylo, V.M. Konovchuk 67-70
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТАКТИЦІ ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ PDF
N.S. Oleynik, Yu.Ya. Krut, N.V. Gaidai 71-74
ЗМІНИ ВМІСТУ МЕЛАТОНІНУ ТА ІЛ-12 У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ PDF (Русский)
A.I. Onischenko, O.A. Nakonechna, A.S. Tkachenko 75-77
АНАТОМО-ТОПОГРАФІЧНІ ТА ХІРУРГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ВАРІАНТИ РОЗТАШУВАННЯ (ФОРМИ) ПОШКОДЖЕНЬ СТРУКТУР ЗАДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ PDF (Русский)
А.I. Pavlov 78-83
МІКРОСКОПІЧНА ТА УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНА БУДОВА СУХОЖИЛКОВИХ СТРУН ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВИХ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ PDF
N.P. Penteleіchuk 84-87
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ ЗРІЛОГО ВІКУ В НОРМІ В КОНТЕКСТІ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ PDF
T.А. Semeniuk 88-91
МОЖЛИВОСТІ ІМУНОМОДУЛЮЮЧОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ІНФЕКЦІЙ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ PDF
O.B. Tysh 92-95
МОЖЛИВОСТІ ЗАМІСНОЇ ФЕРМЕНТНОЇ ТЕРАПІЇ ЛАКТАЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ PDF
V.S. Khilchevska, I.B. Kharmanska 96-99
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ, ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ ТА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ СТАБІЛЬНІЙ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ЗА УМОВ СПОЛУЧЕННЯ З АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ PDF
N.I. Chekalina 100-109
РОЛЬ ОКИСНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ ТА ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ ДЕКСАМЕТАЗОНОМ PDF
V.V. Cherkasova 110-114
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЛАТЕНТНИМ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТОМ ТА ЛЕГКИМ ЙОДОДЕФІЦИТОМ PDF
U.P. Shalamai, B.M. Pavlykivska, N.M. Voronych-Semchenko 115-119
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ УРАЖЕННІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ PDF
S.I. Yavorska, A.E. Mudra, I.M. Yavorska-Skrabut, O.V. Tverdohlib 120-122
ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ НИРОК ТА СЕРЦЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ АЛОКСАНОВІЙ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ PDF
O.S. Yarmolenko, O.V. Hordiienko, O.O. Bondarenko, N.M. Bolotska 123-126
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ, ЩО ФОРМУЄТЬСЯ У ВАГІТНИХ ІЗ БАКТЕРІАЛЬНИМ ВАГІНОЗОМ PDF (English)
S.M. Yasnikovska, H.T. Hrytsak 127-129

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

ПОРУШЕННЯ ЕМБРІОГЕНЕЗУ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
K.A. Vladychenko 130-133
РОЛЬ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ПАТОГЕНЕЗІ РЕПРОДУКТИВНИХ ВТРАТ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
L.V. Dubyk, O.M. Yuzko 134-136
СТАН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПІДЛІТКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У РІЗНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗА РІЗНИМИ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
L.F. Kaskova, V.M. Batih, I.I. Abramchuk 137-143
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЕРОЗНОЇ ХОРІОРЕТИНОПАТІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
M.A. Karliychuk, I.V. Konovalets 144-149
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД ОРГАНІВ НИЖНЬОГО СЕРЕДОСТІННЯ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
V.V. Kryvetskyi, G.P. Rotar, T.V. Protsak, M.G. Besplitnik, J.M. Riabyi 150-152
ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ГЛОТКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
T.V. Protsak, O.S. Zabrodska, K.A. Pantsiuk, K.I. Yakovets 153-155
СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ПРО МОРФОГЕНЕЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТКАНИН І ОРГАНІВ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
А.А. Khodorovska 156-159
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРОМИ ТИМУСА ТА ЇЇ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ НА РАННІХ СТАДІЯХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
O.V. Tsyhykalo, K.M. Chala, A.A. Khodorovska 160-162

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

ПРАВИЛО «ПРОТИЛЕЖНОЇ РУКИ» ЯК ОСНОВА ПРОФІЛАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНИХ ВОГНИ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ PDF (Русский)
A.A. Avramenko 163-167

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

ВИПАДОК УСПІШНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДРАКОВИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ШЛУНКА, ДО ЯКИХ ПРИЗВЕЛО ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ ПРОТОННОЇ ПОМПИ, У ХВОРОЇ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ PDF (Русский)
A.A. Avramenko 168-170
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ІНФАРКТОПОДІБНОГО ВАРІАНТА ГОСТРОГО МІОКАРДИТУ ПІД «МАСКОЮ» ХАРЧОВОЇ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ PDF
A.M. Sokol, A.S. Sydorchuk, N.A. Bohachyk, Ya.V. Venglovska 171-172

ОБМІН ДОСВІДОМ

НАШ ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ П'ЯТКОВОЇ КІСТКИ PDF
M.V. Hasko, P.Ye. Kovalchuk, A.T. Zinchenko, S.V. Tuliuliuk, Yu.M. Padynych, D.M. Hasko 173-175

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ PDF
R.F. Stadniychuk, M.K. Bratenko, O.O. Perepelytsia 176-180