Том 21, № 3 (83) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ГЕНДЕРНО-СПЕЦИФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ФЕНОТИПІВ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ПУБЕРТАТУ PDF (English)
N.K. Bogutska 3-7
ВІТРОНЕКТИН ЯК МАРКЕР ПРОГНОЗУ ПОВТОРНИХ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ ПОДІЙ ПРОТЯГОМ 6-МІСЯЧНОГО ТЕРМІНУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ЗА НАЯВНОСТІ ОЖИРІННЯ PDF
К.М. Borovyk, P.G. Kravchun, N.G. Ryndina 8-14
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА СТАН ПЛОДА У ВАГІТНИХ ІЗ БАГАТОВОДДЯМ PDF
N.A. Haistruk, L.G. Dubas, S.I. Ponina 15-21
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ЦИТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНОЇ РІДИНИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ PDF
M.S. Garazdiuk, V.T. Bachynskyi, N.I. Vladkovska, O.I. Garazdiuk 22-28
ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ СУБКЛІНІЧНОЇ СТАДІЇ ДІАБЕТИЧНОЇ ОПТИЧНОЇ НЕЙРОПАТІЇ PDF
M.A. Karliychuk 29-35
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ОРГАНІЗМ САМЦІВ І САМИЦЬ ЩУРІВ З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ГІПОКСІЇ PDF
Yu.M. Ordynskyi, М.О. Riabokon, O.V. Denefil 36-43
АСОЦІАЦІЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ПІДЙОМОМ СЕГМЕНТА ST З ПОЛІМОРФІЗМОМ А1166С ГЕНА РЕЦЕПТОРА ДО АНГІОТЕНЗИНУ ІІ ПЕРШОГО ТИПУ PDF
O.V. Petyunina 44-50
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЧИННИКИ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ КОМПРЕСІЙНО–ІШЕМІЧНІЙ РАДИКУЛОМІЄЛОПАТІЇ PDF
V.V. Pogorelov, I.Y. Bagmut, V.I. Zhukov 51-58
КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНЕ ФЕНОТИПУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ PDF
L.N. Prystupa, A.N. Bondarkova 59-67
ПОРІВНЯЛЬНА АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ ПОХІДНИХ ІМІДАЗОЛІВ ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ PDF
V.K. Svizhak 68-74
СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ БЕЗ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА В АНАМНЕЗІ PDF
I.A. Svintsitskyi 75-82
СЕЛЕКЦІЯ СТІЙКИХ ВАРІАНТІВ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЕТОНІЮ В КЛІНІЧНИХ УМОВАХ ПРОТЯГОМ 40 РОКІВ PDF
L.I. Sydorchuk, I.P. Burdeniuk, S.E. Deineka, K.I. Yakovets, I.Y. Sydorchuk, V.I. Burdeniuk, K.G. Tashchuk 83-90
ЕМГ-АКТИВНІСТЬ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ У ПАЦІЄНТІВ НА ПОЧАТКУ СТАДІЇ РЕТЕНЦІЇ PDF
L. Smahliuk, K. Solovei, A. Liakhovska 91-97
МАРКЕРИ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ПЕРЕБІГУ РАКУ ЛЕГЕНІВ PDF
O.Yu. Stoliarova 98-102
ВПЛИВ ОДНОРАЗОВОГО ВВЕДЕННЯ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ БАЛАНС У КРОВІ ТА ТКАНИНІ НИРОК ЗА УМОВ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК PDF
T.M. Unhurian, І.І. Zamorskyi 103-107
ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ І ВМІСТ АДИПОКІНІВ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, ПОЄДНАНИЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ PDF
О.І. Fediv, T.P. Tsyntar, V.I. Ushakov 108-113
КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ОСІБ ІЗ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ ТА ВІКУ PDF
N.V. Cherepii 114-122
МЕДИКО–ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ PDF
Ya.M. Yamka 123-130
АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ACE (I/D) ТА PPAR-G2 (PRO12ALA) ІЗ РОЗВИТКОМ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ОЖИРІННЯ PDF
Yu.M. Yarynych, L.P. Sydorchuk 131-140

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРСТИЦІАЛЬНИХ КЛІТИН КАХАЛЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
K.A. Vladychenko 141-145
ЗМІНИ ЗУБОЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ОКЛЮЗІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ДО НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
V.P. Nespriadko, Yu.Yu. Moroz 146-153
СУЧАСНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
R.V. Seniutovych, V.P. Unguryan, S.Yu. Kravchuk, I.O. Malyshevsky, V.V. Shulgina, L.Y. Kushneryk, J.Ya. Chuprovska 154-160
НОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА КОМОРБІДНОГО ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
O.S. Khukhlina, K.V. Viligorska, O.A. Andrysiak, А.А. Antoniv 161-168

ОБМІН ДОСВІДОМ

КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ НА ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ НИЖНІХ КІНЦІВОК В УМОВАХ АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ І СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ PDF
B.P. Popadyuk 169-174

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ: ІДЕОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ PDF
I.V. Gerush, V.L. Таrallo 175-181

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ PDF
I.R. Nitsovych, O.M. Yuzko, О.А. Andriyets, A.V. Semenyak 182-186
ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» PDF
A.V. Semenyak, О.М. Yuzko, О.А. Andriyets’, I.R. Nitsovych 187-191