Том 22, № 1 (85) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стан психічного здоров'я хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки PDF
I. I. Vakalyuk 3-8
Коефіцієнт уповільнення серцевого ритму - новітній метод прогнозування раптової серцевої смерті PDF
A. I. Vytrykhovskyi 9-16
Ризик формування природжених вад розвитку в новонароджених, матері яких проживають в умовах геохімічного неблагополуччя (аналіз секційного матеріалу за 10 років) PDF
O. V. Vlasova 17-21
Фібринолітична активність плазми крові при гастродуоденопатіях, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз, з урахуванням патогенних штамів Helicobacter pylori PDF
L. M. Honcharuk, O. I. Fediv, Yu. V. Kokhaniuk, O. I. Holiar 22-28
Вивчення стану молочних залоз при полікістозі яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем PDF
S. V. Gunkov, S. V. Babich 29-35
Клініко-етіологічна характеристика летальних випадків гнійних менінгітів у дорослих PDF
A. M. Zinchuk, A. M. Zadorozhnyi, N. M. Prykuda, G. P. Sosna 36-45
Оцінка тривожності у хворих на міастенію PDF
O. I. Kalbus 46-51
Зміни показників крові в процесі перебігу гнійних ускладнень цукрового діабету при застосуванні озонотерапії PDF
S. Yu. Karatieieva, I. A. Plesh, G. I. Kshanovska, M. S. Berezova, I. I. Dutka, А. О. Karatieieva 52-58
Аналіз показників катехоламінів у вагітних із загрозою передчасних пологів PDF
V. G. Korniyenko 59-65
Клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок із вузловим зобом PDF
S. Y. Kosilova 66-71
Оптимальна вага резекційної апаратури при протезуванні післяопераційних дефектів верхньої щелепи PDF
R. A. Levandovskyi 72-78
Дослідження еритроцитів при хронічному гнійному риносинуситі у стадії загострення методом флуоресцентних зондів PDF
A. I. Onishсhenko, O. A. Nakonechna, A. S. Tkachenko, Yu. M. Kalashnik, Y. M. Korniyenko, S. A. Stetsenko, Y. O. Posokhov, A. O. Doroshenko 79-85
Чи впливає показник маси тіла дитини при народженні на персистування бронхіальної астми у періоді шкільного віку? PDF
Ye. P. Ortemenka, N. I. Kalutska, N. M. Kretsu, E. Z. Trekush, N. M. Shevchuk 86-94
Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу PDF
M. O. Pavlovska 95-102
Клінічні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів літнього віку на фоні цукрового діабету типу 2 PDF
S. A. Pavlovskyi 103-109
Прогнозування ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки PDF
K. V. Pivtorak, I. V. Fedzhaga 110-117
Індивідуально-психологічні особливості пацієнтів з ревматоїдним артритом та непсихотичними психічними розладами PDF
S. D. Savka 118-123
Вплив поліморфізму генів матриліну 3-го типу (rs77245812) та інтерлейкіну 10 (rs1800872) на показники цитокінового профілю хворих на остеоартроз за поєднання з артеріальною гіпертензією, ожирінням і цукровим діабетом 2-го типу PDF
Yu. I. Serdulets 124-132
Оптимізація персоналізованих підходів до базисного лікування персистувальної бронхіальної астми в дітей з урахуванням фенотипових та генотипових характеристик хворих PDF
S. I. Tarnavska, N. M. Shevchuk, N. M. Kretsu, E. Z. Trekush, N. I. Kalutska 133-140
Мікроструктурні зміни тканин пародонта за умов дії опіоїдного анальгетика на ранніх термінах PDF
V. B. Fik, Yu. Ya. Kryvko, E. V. Paltov 141-148
Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на екскреторну діяльність нирок у білих щурів за умов водного навантаження PDF
K. M. Chala, A. A. Khodorovska, G. M. Chernikova, I. S. Popova 149-154

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Інноваційні технології в поліпшенні вивчення теми «Синдроми гострого живота» студентами 6-го курсу медичного факультету PDF
I. P. Pylypchuk 155-159
Значення практичної складової занять при викладанні онкології щелепно-лицевої ділянки студентам стоматологічного факультету PDF
I. D. Kostyshyn, V. V. Holotiuk, H. A. Hirna, V. R. Romanchuk 160-164

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Роль медичного працівника в сучасній парадигмі здорового способу життя PDF
L. V. Melnychuk, A. A. Mykhaskova 165-170