Інформація про автора

Скляров, Є.Я.

  • Том 20, № 2 (78) (2016) - ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
    ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ НА ТЛІ ПРИЙОМУ АТОРВАСТАТИНУ
    Анотація  PDF
  • Том 20, № 2 (78) (2016) - ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
    РІВЕНЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 У ПАЦІЄНТІВ З ЕСЕНЦІЙНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ТЕЛМІСАРТАНУ АБО ОЛМЕСАРТАНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ З АТОРВАСТАТИНОМ
    Анотація  PDF