Інформація про автора

Салій, З.В.

  • Том 20, № 2 (78) (2016) - ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
    ВМІСТ АФК+, РІ+, ANV+ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ ЧЕРЕПНОМОЗКОВОЇ ТРАВМИ ЗАЛЕЖНО ВІД МОРФОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛОВНОГО МОЗКУ
    Анотація  PDF