Інформація про автора

Сидорчук, Л.П.

 • Том 19, № 4 (76) (2015) - ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  АСОЦІАЦІЯ Pro12Ala ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА PPAR-γ ІЗ БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КРОВІ ТА ЛІПІДНОГО СПЕКТРА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ
  Анотація  PDF
 • Том 20, № 1 (77) (2016) - ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  МАРКЕРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕПАТОЦИТІВ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ОЖИРІННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ
  Анотація  PDF
 • Том 20, № 2 (78) (2016) - ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ І КЛІТИННА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
  Анотація  PDF