Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Зв’язок дисадипокінемії з кардіометаболічними чинниками та структурно-функціональним станом серця у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом Анотація  PDF
M. A. Stanislavchuk, A. A. Al Salim, N. V. Zaichko
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Дослідження турбулентності серцевого ритму в прогнозуванні раптової серцевої смерті у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями Анотація  PDF
A. I. Vytryhovskyy
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Констеляція ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень – підбір адекватної терапії Анотація  PDF
T. M. Amelina
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Ефективність використання L-аргініну L-глутамату як метаболічного коректора у хворих на ішемічну хворобу серця з постінфарктним кардіосклерозом Анотація  PDF
S. A. Semenchuk, O. О. Yakovleva, T. V. Stotskaya
 
Том 17, № 3 (67) p.2 (2013) Білковий та ліпідний спектр крові при поєднанному перебігу ішемічної хвороби серця та хронічного некалькульозного холециститу: терапевтичні можливості кверцетину Анотація  PDF
N. D. Pavliukovych, I. V. Trefanenko, O. V. Pavliukovych
 
Том 20, № 3 (79) (2016) Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів з явищем турбулентності серцевого ритму і без нього, у межах однотипної патології Анотація  PDF
A. I. Vytryhovskyy
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Клініко-гемодинамічний ефект фруктозо-1,6-дифосфату и фосфокреатину у хворих на гострий коронарний синдром Анотація  PDF
A. K. Abbasov, B. A. Alyavi, Z. T. Sabirjanova, A. U. Azimov, N. U. Kayumov, F. Z. Ariphodjaeva, B. R. Salikhov, Sh. I. Azizov
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Медикаментозна корекція дисбалансу антиоксидантної системи крові в осіб літнього віку з поліорганною патологією Анотація  PDF
I. V. Trefanenko, N. D. Pavliucovych, O. S. Voievidka, T. B. Reva
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Психоемоційний стан хворих на ішемічну хворобу серця, яким проведено аортокоронарне шунтування, та потреба у психологічному супроводі Анотація  PDF
R. V. Nesterak
 
Том 17, № 3 (67) p.2 (2013) Особливості добової ритміки артеріального тиску в пацієнтів із гострими формами ішемічної хвороби серця та артеріальною гіпертензією Анотація  PDF
T. O. Ilashchuk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Вплив аторвастатину на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла Анотація  PDF
O. V. Psarova
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Зміни стоматологічного статусу пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень у динаміці клінічного спостереження Анотація  PDF
N. Yu. Emelyanova
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Маркери запалення та функції ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця (огляд літератури) Анотація  PDF
E. H. Zaremba, O. V. Smaliukh
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Глюкокортикоїдна функція надниркових залоз у хворих на ішемічну хворобу серця за умов коморбідності Анотація  PDF
N. D. Pavliukovych, I. V. Trefanenko, T. V. Reva, O. V. Pavliukovych
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Вплив тривалої терапії статинами на мікроелементний обмін у хворих на ішемічну хворобу серця Анотація  PDF
V. I. Klymenko
 
Том 22, № 2 (86) (2018) 5-річна динаміка показників ліпідограми у хворих на ішемічну хворобу серця після реваскуляризації Анотація  PDF
R. R. Guta, O. M. Radchenko
 
Том 24, № 1 (93) (2020) Патогістологічні та гістохімічні особливості змін тканини печінки при неалкогольному стеатогепатиті залежно від наявності ішемічної хвороби серця Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, O. B. Kuzminska, I. S. Davydenko, A. A. Antoniv, T. M. Antоfiichuk, Z. Ya. Kotsiubiichuk
 
Том 22, № 1 (85) (2018) Коефіцієнт уповільнення серцевого ритму - новітній метод прогнозування раптової серцевої смерті Анотація  PDF
A. I. Vytrykhovskyi
 
26 - 43 з 43 результатів << < 1 2 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо