Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 1 (77) (2016) CARBOHYDRATE METABOLISM PARAMETERS IN CASE OF ADMINISTRATION OF ZINC-CONTAINING MEDICATIONS IN COMPLEX TREATMENT OF DIABETES MELLITUS Анотація   PDF
O.A. Olenovych, N.V. Pashkovska
 
Том 20, № 2 (78) (2016) CERTAIN UNSOLVED QUESTIONS OF PATHOGENETIC INTERRELATION BETWEEN GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND CHRONIC FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE (REVIEW OF THE REFERENCES) Анотація   PDF
V.Y. Drozd, O.S. Khukhlina, O.E. Mandryk, О.Е. Hryniuk
 
Том 20, № 1 (77) (2016) CHANGES OF ERYTHROPOIESIS IN CASE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND UROLITHIASIS COMORBIDITY Анотація   PDF
O.S. Khukhlina, K.V. Viligorska
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Cкринінг показників ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням Анотація   PDF
Z. M. Kit
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Cтан нейроендокринної системи при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби Анотація   PDF
T. V. Dudka, I. V. Dudka
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Cтатеві особливості дії переривчастої гіпобаричної гіпоксії на вміст окисно-модифікованих білків у тканинах ясен за умов фотоперіоду різної тривалості Анотація   PDF
R. R. Dmytrenko, H. I. Khodorovskyi, V. A. Honcharenko
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Cучасні інноваційні технології навчання на циклі «Хірургія» лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» Анотація   PDF
J. O. Popovych
 
Том 20, № 3 (79) (2016) EXPERIENCE OF THE FEMORAL NECK FRACTURES' TREATMENT IN SELENIUM DEFICIENCY REGION' PATIENTS Анотація   PDF
P.Е. Kovalchuk, S.V. Tulyulyuk
 
Том 18, № 1 (69) (2014) FasL-індукований апоптоз при хронічному карагенановому гастроентероколіті Анотація   PDF
A. S. Tkachenko
 
Том 20, № 3 (79) (2016) MЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПЕРЕБІГОМ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА СТРУКТУРНОФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЯ Анотація   PDF
О.Ю. Галютіна
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Mоделювання експертних систем при вивченні гендерного розподілу антропометричних показників Анотація   PDF
P. R. Ivanchuk, M. A. Ivanchuk, T. M. Amelina
 
Том 20, № 3 (79) (2016) OVERWEIGHT AND OBESITY IN SCHOOL-AGE CHILDREN Анотація   PDF
Y.M. Nechytaylo, N.I. Kovtyuk
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Oзонотерапія генералізованого пародонтиту у пацієнтів з ускладненнями виразкової хвороби дванадцятипалої кишки Анотація   PDF
Kh. B. Маtviychuk, O. M. Serhiyenko, V. I. Кaminskyi
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ НА ТЛІ ГЕЛІКОБАКТЕРІОЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКУ Анотація   PDF
К.М. Компанієць
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт Анотація   PDF
I. Y. Sydorchuk, N. A. Kaspruk, S. A. Levytska, R. I. Sydorchuk, L. I. Sydorchuk, L. P. Sydorchuk, K. I. Yakovets, A. S. Sydorchuk
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Імунологічна реактивність організму хворих на гострий панкреатит залежно від генезу Анотація   PDF
S. I. Ivashchuk
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Імуноцитофлуоресцентний аналіз: основні етапи фенотипування та диференційний потенціал автологічних стовбурових мезенхімальних клітин in vitro Анотація   PDF
I. I. Torianyk, V. V. Kolesnyk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Індексна оцінка гігієнічного стану ротової порожнини та тканин пародонта за хронічного гіпертрофічного гінгівіту в ортодонтичних пацієнтів на тлі лікування брекет-технікою Анотація   PDF
A. D. Babenko
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Індивідуальна робота в студентському науковому гуртку кафедри фармакології як фактор формування професійних компетенцій Анотація   PDF
N. I. Voloshchuk, O. M. Denysiuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Інноваційні технології, направлені на розвиток клінічного мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів України Анотація   PDF
H. I. Hrebtiy
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Інсулінорезистентність як складова патогенезу артеріальної гіпертензії (огляд літератури) Анотація   PDF
S. V. Biletskyi
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень Анотація   PDF
T. P. Tsyntar
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІЛКІВ У ВОЛОЗІ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ОКА ПРИ ПОДВІЙНОМУ ПРОНИКНОМУ ПОРАНЕННІ СКЛЕРИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ: ВПЛИВ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА БЛОКАТОРІВ ЇХ СИНТЕЗУ Анотація   PDF
Я.І. Пенішкевич
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Інтерлейкін-6 при вперше діагностованому туберкульозі легень із різною чутливістю до хіміопрепаратів залежно від показників тиреоїдного гомеостазу Анотація   PDF
A. A. Herman
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ІНТЕРЛЕЙКІНИ ЯК МАРКЕРИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ АТИПОВОГО ВИДАЛЕННЯ НИЖНІХ ТРЕТІХ МОЛЯРІВ Анотація   PDF
Н.М. Хомич, Р.З. Огоновський
 
1 - 25 з 851 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>