Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Деякі аспекти засвоєння практичних навичок студентами на кафедрі оториноларингології Анотація   PDF
V. V. Berezniuk, A. V. Kovtunenko, A. V. Zaitsev, A. A. Chornokur
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Деякі аспекти патогенезу ерозивно-виразкових уражень шлунка у хворих на цироз печінки Анотація   PDF
N. M. Palibroda, O. I. Fediv
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ Анотація   PDF
Л.И. Ризун, Г.Д. Коваль, Е.Ю. Сергеевич Ван, В.В. Ховрин, Д.Н. Федоров, В.С. Клименко, А.А. Еременко, С.Л. Дземешкевич
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ДИНАМІКА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА АТОПІЧНУ ТА НЕАТОПІЧНУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ НА ТЛІ БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ Анотація   PDF
С.І. Сажин
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПЕРИФЕРИЧНОЇ КАРТИНИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ ГЕПАТИТ У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ Анотація   PDF
E.A. Shevchenko, P.S. Nazar, M.M. Levon, Y.V. Zinevych
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ДИНАМІКА ВЕГЕТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА РЕФРАКТЕРНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ВИКОРИСТАНОГО ЛІКУВАННЯ Анотація   PDF
Ю.І. Карпенко, Сабер Гармазі
 
Том 23, № 2 (90) (2019) Динаміка вуглеводного обміну у вагітних із різною прегравідарною масою тіла Анотація   PDF
S. O. Ostafiichuk
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Динаміка гематогенного поширення мікрофлори кишечнику при експериментальному гострому деструктивному панкреатиті Анотація   PDF
D. V. Rotar
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Динаміка ЕКГ-феноменів у хворих з різними підходами до лікування фібриляції передсердь Анотація   PDF
Ofori Ishmael Nii, I. P. Vakaliuk, O. M. Libryk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Динаміка загоєння ран у пацієнтів із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи при розвантаженні кінцівки Анотація   PDF
D. S. Pryimenko
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЛАТЕНТНИМ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТОМ ТА ЛЕГКИМ ЙОДОДЕФІЦИТОМ Анотація   PDF
U.P. Shalamai, B.M. Pavlykivska, N.M. Voronych-Semchenko
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Динаміка показників ендотеліальної системи і спірометрії у хворих на бронхіальну астму на тлі патогенетичної терапії L-аргініном Анотація   PDF
A. L. Alyavi, S. A. Bazarova, G. S. Djambekova, G. M. Kasyimova
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Динаміка показників метаболізму ліпідів залежно від вираженості тривожності під впливом низькочастотної магнітотерапії Анотація   PDF
I. B. Zhakun
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Динаміка показників системи гемостазу під впливом антиагрегантного лікування у хворих на фібриляцію передсердь при метаболічному синдромі Анотація   PDF
M. A. Orynchak, M. M. Vasylechko
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Динаміка поширеності, захворюваності та смертності від порушень мозкового кровообігу в м. Чернівці за результатами роботи кабінету цереброваскулярної патології Анотація   PDF
O. O. Filipets, H. O. Telenko
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ДИНАМІКА РЕАКЦІЇ НЕРВОВИХ ТА ГЛІАЛЬНИХ КЛІТИН ТІМ’ЯНОЇ ЧАСТКИ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНЕ ПОШКОДЖЕННЯ В ЩУРІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ Анотація   PDF
Т.І. Кметь
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ДИНАМІКА ФІБРИНОЛІТИЧНО АКТИВНОСТІ ЕКСУДАТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЕЛЕПНИЙ СИНУТ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТІОТРИАЗОЛІНУ Анотація   PDF
І.В. Калуцький, О.Г. Плаксивий, О.О. Мазур, К.І. Яковець
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПЕРШОКУРСНИКІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
М. О. Ковалів
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Дисліпідемія та реологічні зміни в крові у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 Анотація   PDF
O. I. Fediv, I. O. Sitsinska
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ ХВОРИХ ІЗ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ЕКСТРАКРАНІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ Анотація   PDF
І.І. Кополовець
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ШЛУНКОВО-СТРАВОХІДНОМУ РЕФЛЮКСІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ Анотація   PDF
І.В. Дудка
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Диференціація стромальних клітин жирової тканини за різних умов трансплантації клітин в експерименті Анотація   PDF
D. B. Dombrovskyi
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Диференційовані підходи до лікування серцевої недостатності у дітей із природженими вадами серця в післяопераційному періоді Анотація   PDF
V. M. Dudnyk, O. O. Zborovska
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Диференційована комбінована терапія синдрому полікістозних яєчників у пацієнток з ожирінням Анотація   PDF
Y. V. Onyshchenko, N. N. Rozhkovska
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЖІНОК ЗІ ЗНИЖЕНОЮ МІНЕРАЛЬНОЮ ЩІЛЬНІСТЮ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ Анотація   PDF
І.Г. Купновицька, І.П. Фітковська, В.І. Клименко, Н.В. Губіна
 
276 - 300 з 1148 результатів << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>