Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 23, № 1 (89) (2019) Застосування тредміл-тесту у хворих після перенесеного інфаркту міокарда з урахуванням факторів ризику серцево-судинних подій Анотація   PDF
N. B. Tymochko
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ФЛЮКТУРУЮЧИХ СТРУМІВ У СТОМАТОЛОГІЇ І ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ХІРУРГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
Р.З. Огоновський, Н.І. Патерега
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Захворюваність серцево-судинної системи працівників залізничного транспорту «шумонебезпечних» професій та контингенту поза дією виробничих факторів Анотація   PDF
S. V. Balaban, B. V. Panov, A. A. Svirsky, I. V. Savitsky
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА ВАГІТНИХ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
Л.Й. Островська
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ СПЕКТРІВ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ІЗОЛЯТІВ ESCHERICHIA COLI ПІСЛЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ Анотація   PDF
Ю.В. Войда
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ЗВ'ЯЗОК ІНТЕНСИВНОСТІ ГОЛОВНОГО БОЛЮ І РЕЗУЛЬТАТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ НАВКОЛОНОСОВИХ СИНУСІВ Анотація   PDF
С.А. Левицька
 
Том 20, № 4 (80) (2016) зв'язок адсорбційно-реологічних властивостей крові при васкуліті шенлайна-геноха з екологією регіонів мешкання хворих Анотація   PDF
E. D. Iegudina, T. B. Bevzenko, V. C. Gerasymenko, O. V. Syniachenko, O. T. Chernyshova, V. I. Suiarko
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Зв’язок дисадипокінемії з кардіометаболічними чинниками та структурно-функціональним станом серця у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом Анотація   PDF
M. A. Stanislavchuk, A. A. Al Salim, N. V. Zaichko
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Зв’язок мінеральної щільності нижньої щелепи (за даними панорамних індексів) та кісткової тканини скелета (за даними ультразвукової денситометрії п’яткової кістки) при плануванні внутрішньокісткової дентальної імплантації Анотація   PDF
N. A. Borchenko, A. G. Guliuk
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ЗВ’ЯЗОК ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНА РЕЦЕПТОРА ВІТАМІНУ D ІЗ РОЗВИТКОМ ОСТЕОПОРОЗУ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ Анотація   PDF
І.В. Паньків
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Зв’язок різних варіантів генотипу поліморфізмів rs1044498 та rs997509 гена ENPP 1 з показниками вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ЦД 2-го типу Анотація   PDF
I. V. Marchenko, V. Yu. Harbuzova, Ye. I. Dubovyk
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ЗВ’ЯЗОК СЕРОЛОГІЧНОГО ВАРІАНТА РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ІЗ ГЕНОТИПАМИ ЗА BСL1 ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА Анотація   PDF
Л.Н. Приступа, О.В. Савченко
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Здобутки і проблеми викладання фізіології за кредитно-модульною системою студентам–іноземцям Анотація   PDF
S. V. Konovalov, O. V. Bohomaz
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Зельман Абрахам Ваксман – один із п’яти геніїв світової мікробіології та імунології, які народжені в Україні (до 130-річчя від дня народження і 45-річчя від дня смерті) Анотація   PDF
S. Ye. Deineka, L. I. Sydorchuk, A. O. Mikheiev, A. R. Sydorchuk, I. Y. Sydorchuk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ЗМІНИ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЕГКОАТЛЕТОК-СПРИНТЕРІВ У РІЧНОМУ ЦИКЛІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
Є.Л. Михалюк, М.В. Діденко, С.М. Малахова
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ЗМІНИ ВЕЛЕТЕНСЬКИХ КЛІТИН РЕТИКУЛЯРНОЇ ФОРМАЦІЇ ДОВГАСТОГО МОЗКУ НА ФОНІ РІЗНИХ ВИДІВ КРОВОВТРАТИ Анотація   PDF (Русский)
S.I. Indiaminov, S.A. Blinova
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Зміни вмісту мікроелементів селену і кобальту в сироватці крові хворих при черепно–мозковій травмі в гострому та проміжному періодах Анотація   PDF
M. G. Semchyshyn
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ЗМІНИ ВМІСТУ МАРГАНЦЮ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ У ХВОРИХ МИРНОГО ЧАСУ ТА У ВОЯКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
В.М. Шевага, Б.В. Задорожна, М.Г. Семчишин
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ЗМІНИ ВМІСТУ МЕЛАТОНІНУ ТА ІЛ-12 У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ Анотація   PDF (Русский)
A.I. Onischenko, O.A. Nakonechna, A.S. Tkachenko
 
Том 22, № 4 (88) (2018) Зміни гематологічних показників у хворих на хронічну серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та супутнім залізодефіцитом Анотація   PDF
M. O. Kolesnyk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Зміни гормонів трофобласта у вагітних із невиношуванням у ранні терміни гестації Анотація   PDF
D. O. Kondria, V. V. Podolskyi
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Зміни гуморальних факторів, показників раннього післяінфарктного ремоделювання серця під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на Q-інфаркт міокарда Анотація   PDF
S. M. Kyseliov
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Зміни гуморальної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу Анотація   PDF
I. M. Plehutsa, R. I. Sydorchuk
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Зміни екскреторної функції нирок у білих щурів під впливом тривалого вживання малих доз хлористих сполук кадмію та талію Анотація   PDF
K. M. Chala, A. A. Khodorovska, G. M. Chernikova, I. S. Popova
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ЗМІНИ ЗУБОЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ОКЛЮЗІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ДО НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
V.P. Nespriadko, Yu.Yu. Moroz
 
376 - 400 з 1124 результатів << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>