Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 3 (2015): Буковинський медичний вісник Акмеологічні аспекти фахової компетентності майбутнього медичного психолога Анотація   PDF
S. S. Hlyestova
 
Том 19, № 2 (2015): Буковинський медичний вісник Актуальні питання та перспективи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів Анотація   PDF
V. B. Semianchuk
 
Том 19, № 3 (2015): Буковинський медичний вісник Актуальність вивчення природно-осередкових захворювань у рамках викладання медичної паразитології Анотація   PDF
T. I. Shevchuk
 
№ 2 (78) (2016) АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ, ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАТРИМКИ РОСТУ ПЛОДА Анотація   PDF
С.Є. Косілова
 
Том 18, № 2 (70) (2014): Буковинський медичний вісник Аналіз антенатальних факторів ризику при багатоплідній вагітності Анотація   PDF
О. V. Kravchenko
 
Том 20, № 4 (2016): Буковинський медичний вісник Аналіз асоціації C1173T поліморфізму гена вітамін K-епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском Анотація   PDF
Ye. I. Dubovyk, V. Yu. Harbuzova, A. V. Ataman
 
Том 19, № 3 (2015): Буковинський медичний вісник Аналіз випадків азооспермії в пацієнтів медичного центру лікування безпліддя Анотація   PDF
K. A. Vladychenko
 
Том 18, № 2 (70) (2014): Буковинський медичний вісник Аналіз впливу факторів визрівання когорт за народженням на географічний розподіл ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань Анотація   PDF
V. P. Klymeniuk, O. M. Ocheredko
 
№ 2 (78) (2016) АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ ІЗ ГЕНОТИПАМИ ГЕНА ENOS (GLU298ASP) У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Й ОЖИРІННЯ Анотація   PDF
П.Г. Кравчун, О.І. Кадикова, С.О. Крапівко
 
Том 19, № 3 (2015): Буковинський медичний вісник Аналіз лейкоцитарної формули крові за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту Анотація   PDF
O. V. Bilookyi, Yu. Ye. Rohovyi, V. V. Bilookyi
 
Том 18, № 1 (69) (2014): Буковинський медичний вісник Аналіз результатів спермограм медичного центру лікування безпліддя Анотація   PDF
K. A. Vladychenko, L. T. Savchuk
 
Том 19, № 3 (2015): Буковинський медичний вісник Аналіз стійкості капілярів, міграції лейкоцитів та епітеліальних клітин слизової оболонки при протезуванні повними знімними протезами у хворих на ЦД типу 2 Анотація   PDF
O. O. Maksimov, A. B. Belikov, V. P. Havaleshko
 
Том 19, № 3 (2015): Буковинський медичний вісник Аналіз та динаміка популяції інвазивного виду павуків Spermophora senoculata (Duges, 1836) Анотація   PDF
A. V. Hoian, M. M. Fedoriak, N. M. Shumko
 
Том 18, № 2 (70) (2014): Буковинський медичний вісник Аналіз якості лікувально-реабілітаційних заходів в осіб з бронхообструктивними захворюваннями та обґрунтування сучасних підходів до їх удосконалення Анотація   PDF
V. I. Shevchuk, V. Y. Zaburianova, M. V. Vernyhorodska, I. A. Iliuk, V. S. Vernyhorodskyi
 
№ 1 (77) (2016) АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩАЯ ПРАКТИКА – СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА» В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ Анотація   PDF
О.В. Синяченко, М.В. Ермолаева, Г.С. Такташов, Л.М. Пасиешвили, Е. Д. Егудина, А.Б. Власенко
 
№ 4 (76) (2015) АНАТОМІЧНІ ВАРІАНТИ БУДОВИ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ І НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ СИНУСИТИ Анотація   PDF
С.А. Левицька
 
№ 1 (77) (2016) АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКА ПРИ АБДОМІНАЛЬНОМУ РОЗРОДЖЕННІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ВІТЧИЗНЯНІ ТА СВІТОВІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
Л.В. Никифор
 
№ 4 (76) (2015) АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ФОТОДИНАМІЧНА ЛАЗЕРНА СИСТЕМА «HELBO» ЯК НОВІТНІЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ОДОНТОГЕННИХ ІНФЕКЦІЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
А.А. Бабюк, В.М. Батіг
 
Том 19, № 3 (2015): Буковинський медичний вісник Апелін-12 та обестатин у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу залежно від рівня артеріального тиску Анотація   PDF
E. S. Tabachenko
 
Том 18, № 2 (70) (2014): Буковинський медичний вісник Артеріальна гіпертензія, дисфункція нирок та остеоартроз у пацієнтів з ожирінням Анотація   PDF
T. O. Ilashchuk, N. V. Shvets, T. V. Zakharchuk
 
Том 18, № 1 (69) (2014): Буковинський медичний вісник Артеріальна гіпертензія у жінок у клімактеричному періоді: клінічно-функціональні та психосоматичні особливості Анотація   PDF
T. O. Ilashchuk, K. O. Voloshynska
 
Том 19, № 2 (2015): Буковинський медичний вісник Асиметрія рухових синдромів у хворих на хворобу Паркінсона Анотація   PDF
Y. O. Trufanov
 
№ 4 (76) (2015) АСОЦІАЦІЯ Pro12Ala ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА PPAR-γ ІЗ БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КРОВІ ТА ЛІПІДНОГО СПЕКТРА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ Анотація   PDF
В.П. Присяжнюк, Л.П. Сидорчук
 
Том 19, № 3 (2015): Буковинський медичний вісник Атеросклероз висхідної аорти як фактор ризику неврологічних ускладнень при хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця Анотація   PDF
I. Aksionova, V. Sakalov, G. Knyshov, B. Todurov
 
№ 3 (79) (2016) БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ОКИСНО-МОДИФІКОВАНО ДНК І ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ МАРКЕРІВ ОКСИДНО МОДИФІКАЦІ ДНК ПІД ЧАС ДІ НА ОРГАНІЗМ АГЕНТІВ РАДІАЦІЙНО ПРИРОДИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
В.В. Голотюк, В.Р. Романчук, Б.В. Доскалюк, Л.О. Попович
 
26 - 50 з 549 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>