Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІЛКІВ У ВОЛОЗІ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ОКА ПРИ ПОДВІЙНОМУ ПРОНИКНОМУ ПОРАНЕННІ СКЛЕРИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ: ВПЛИВ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА БЛОКАТОРІВ ЇХ СИНТЕЗУ Анотація   PDF
Я.І. Пенішкевич
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Інтерлейкін-6 при вперше діагностованому туберкульозі легень із різною чутливістю до хіміопрепаратів залежно від показників тиреоїдного гомеостазу Анотація   PDF
A. A. Herman
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ІНТЕРЛЕЙКІНИ ЯК МАРКЕРИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ АТИПОВОГО ВИДАЛЕННЯ НИЖНІХ ТРЕТІХ МОЛЯРІВ Анотація   PDF
Н.М. Хомич, Р.З. Огоновський
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ПРОФІЛАКТИКА КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ, ЯК СКЛАДОВА ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ПАРОДОНТА ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ ТА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ Анотація   PDF
А.О. Григорова
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Інтраперитонеальна хіміотерапія раку шлунка (інформаційні матеріали) Анотація   PDF
R. V. Seniutovych, O. I. Ivashchuk, K. V. Barannikov, V. M. Pylypiv, M. A. Seniutovych, V. Y. Bodiaka, O. V. Chornyi
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ІНФАРКТ МІОКАРДА ПРИ ВАГІТНОСТІ: ВИПАДОК З ПРАКТИКИ Анотація   PDF
Р.В. Деніна
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Інфаркт міокарда у молодих жінок - казуїстика чи реальність? Клінічний випадок Анотація   PDF
V. K. Tashchuk, I. O. Makoviychyk, D. I. Onofreychuk, M. Yu. Dyachenko, V. A. Shevchuk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ІНФЛАМАТОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ЗА РІЗНОГО СТУПЕНЯ АКТИВНОСТІ ЕОЗИНОФІЛЬНОГО ЗАПАЛЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ Анотація   PDF
О.К. Колоскова, Т.О. Лобанова
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Історія впровадження допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя на Буковині Анотація   PDF   PDF
T. A. Yuzko, О. M. Yuzko, A. B. Zhebchuk, L. V. Zakharenko, K. A. Vladychenko, L. T. Savchuk, I. V. Chemorkina
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Історія педіатричної науки на теренах Буковини Анотація   PDF
O. K. Koloskova, L. O. Bezrukov, T. M. Bilous
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ Анотація   PDF
R.F. Stadniychuk, M.K. Bratenko, O.O. Perepelytsia
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Історія становлення кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, перспективи розвитку Анотація   PDF
L. D. Todoriko, A. V. Boiko, V. P. Shapovalov, V. O. Stepanenko, V. I. Slyvka, I. O. Semianiv, A. M. Ahmed
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Історія та сьогоднішні досягнення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету Анотація   PDF
Yu. Ye. Rohovyi, L. O. Filipova, V. A. Doroshko, K. V. Slobodian, A. V. Marushchak
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Ішемічна хвороба серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: клінічно-анамнестичні особливості перебігу захворювання у пацієнтів із коморбідною патологією Анотація   PDF
U. V. Sinko, I. P. Vakaliuk
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Агрегація тромбоцитів та фактор Віллебранда у хворих на остеоартроз при лікуванні Мелоксикамом Анотація   PDF
V. V. Rodionova, О. S. Khmel
 
Том 20, № 1 (77) (2016) АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ Анотація   PDF
Р.Т. Камилова, З.Ф. Мавлянова, Б.Э. Абдусаматова, Л.И. Исакова, Л.М. Башарова
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Адекватна корекція постнатальних ускладнень при багатоплідній вагітності Анотація   PDF
N. V. Kalashnyk, I. N. Nikitina, V. K. Kondratiuk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Акмеологічні аспекти фахової компетентності майбутнього медичного психолога Анотація   PDF
S. S. Hlyestova
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Активність катепсину-Д у гострому періоді ішемічного інсульту Анотація   PDF
N. R. Sokhor, S. I. Shkrobot, O. V. Kulak, O. R. Yasnyi
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Активність печінкових ферментів у сироватці крові дітей за гранулюючого періодонтиту постійних зубів хронічного та загостреного перебігу Анотація   PDF
I. R. Kostiuk
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту Анотація   PDF
N. R. Sokhor, S. I. Shkrobot, O. Y. Budarna, A. M. Musiienko
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Актуальні питання реконструктивної хірургії гомілкових артерій (oгляд літератури) Анотація   PDF
Y. M. Dybiak
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Актуальні питання та перспективи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів Анотація   PDF
V. B. Semianchuk
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Актуальність вивчення природно-осередкових захворювань у рамках викладання медичної паразитології Анотація   PDF
T. I. Shevchuk
 
Том 20, № 2 (78) (2016) АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ, ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАТРИМКИ РОСТУ ПЛОДА Анотація   PDF
С.Є. Косілова
 
26 - 50 з 932 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>