Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання Анотація   PDF
I. A. Plesh, L. D. Boreiko
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ «ДЕПО» НЕАКТИВНЫХ ФОРМ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ПО УРОВНЮ НАТУРАЛЬНЫХ КИЛЛЕРОВ Анотація   PDF
А.А. Авраменко
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Особливості інтелектуального розвитку в дітей із розладами спектра аутизму Анотація   PDF
K. S. Halchyn
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ОСОБЛИВОСТІ АТОПІЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАПАЛЬНИХ ПАТЕРНІВ КРОВІ Анотація   PDF
С.І. Тарнавська, Т.В. Донська, І.Д. Колісник
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Особливості білків у клітинах хоріона та децидуальнозміненого ендометрія при гіперандрогенії (гістохімічне дослідження) Анотація   PDF
A. V. Hoshovska, I. S. Davydenko, V. M. Hoshovskyi
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ НА ФОНІ СУБКЛІНІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ Анотація   PDF
Б.М. Павликівська
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРИФІКАЦІЇ ГОСТРОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ГЕПАТИТУ У ДІТЕЙ (ВЛАСНЕ КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ) Анотація   PDF
В.С. Хільчевська, Н.М. Шевчук, І.В. Парфьонова
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ, ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ ТА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ СТАБІЛЬНІЙ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ЗА УМОВ СПОЛУЧЕННЯ З АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ Анотація   PDF
N.I. Chekalina
 
Том 19, № 4 (76) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «НУТРИЦІОЛОГІЯ» НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ Анотація   PDF
Н.В. Зозуляк
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
В.П. Гавалешко
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Особливості викладання судової медицини іноземним студентам з урахуванням їх психологічних особливостей Анотація   PDF
I. H. Savka, S. D. Savka, N. V. Grynko
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання Анотація   PDF
I. B. Samura
 
Том 20, № 2 (78) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІУРЕТИКІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІЙНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ СТ. ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ЦИРКАДІАННОГО РИТМУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ Анотація   PDF
І.А. Плеш, Л.Д. Борейко, Н.О. Сливка
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Особливості впливу на мотивацію студентів до навчання у медичному коледжі Анотація
V. I. Melnyk, O. L. Trofymenko
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ, ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА У ПРАЦІВНИКІВ ПЕРВИННОЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
O.M. Tokar, V.M. Batig
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Особливості вуглеводного і пуринового обміну у курців, хворих на нестабільну стенокардію Анотація   PDF
T. M. Solomenchuk, A. O. Bedzay, V. V. Protsko
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Особливості гормонального профілю фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності залежно від типу плацентації Анотація   PDF
O. V. Babinchuk
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ, ЩО ФОРМУЄТЬСЯ У ВАГІТНИХ ІЗ БАКТЕРІАЛЬНИМ ВАГІНОЗОМ Анотація   PDF (English)
S.M. Yasnikovska, H.T. Hrytsak
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Особливості експресії віментину в структурах паренхіми та строми протокового раку молочної залози Анотація   PDF
O. V. Lazaruk, I. S. Davydenko
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Особливості експресії маркера неоангіогенезу ангіопоетину-2 у тканині аденокарциноми прямої кишки під впливом неоад’ювантної хемопроменевої терапії Анотація   PDF
V. V. Holotiuk
 
Том 20, № 1 (77) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНИХ ЗМІН У БОКСЕРІВ-ЛЮБИТЕЛІВ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ПОВТОРНІ ЛЕГКІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІ ТРАВМИ Анотація   PDF
А.В. Муравський, Л.Л. Чеботарьова, О.С. Солонович
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Особливості загального коагуляційного потенціалу при низькій плацентації в І триместрі гестації Анотація   PDF
S. V. Pecheriaha
 
Том 20, № 3 (79) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ТА АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО АНАМНЕЗУ ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ Анотація   PDF
І.В. Бирчак, А.В. Гошовська
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Особливості змін показників стрес-тестів у хворих на стабільну стенокардію, поєднану з метаболічним синдромом Анотація   PDF
T. O. Ilashchuk, N. V. Bachuk-Ponych
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Особливості змін структури та мікроелементного складу емалі зубів людини при їх патологічному стиранні у віковому аспекті Анотація   PDF
V. I. Struk
 
526 - 550 з 932 результатів << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>