Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 22, № 1 (85) (2018) Мікроструктурні зміни тканин пародонта за умов дії опіоїдного анальгетика на ранніх термінах Анотація   PDF
V. B. Fik, Yu. Ya. Kryvko, E. V. Paltov
 
Том 20, № 2 (78) (2016) МІОКАРД ЯК ОБ’ЄКТ ЛАЗЕРНОГО ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
В.Д. Мішалов, Б.В. Михайличенко, О.М. Гуров, В.В. Войченко, В.Т. Бачинський
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) МІСЦЕ СЕНСОРНОЇ НЕЙРОПАТІЇ У ПАТОГЕНЕЗІ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Анотація   PDF (English)
O.Y. Nechytaylo, V.M. Konovchuk
 
Том 20, № 3 (79) (2016) МАГНІТНЕ ПОЛЕ. МАГНІТОБІОЛОГІЯ. МАГНІТОТЕРАПІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
Д.І. Остафійчук, В.В. Волощук, Ю.А. Білобрицький
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Майстер-клас як нова форма організації навчального процесу Анотація   PDF
N. M. Haliuk
 
Том 17, № 2 (66) (2013) Майстер-клас як нова форма професійної підготовки лікарів Анотація   PDF
N. M. Haliuk
 
Том 20, № 3 (79) (2016) МАКРОСКОПІЧНА ОЦІНКА БІЛІОДИГЕСТИВНИХ АНАСТОМОЗІВ, СФОРМОВАНИХ МЕТОДОМ ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН В ЕКСПЕРИМЕНТІ Анотація   PDF
А.І. Гуцуляк
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Мала підшкірна вена та гострий варикотромбофлебіт нижніх кінцівок Анотація   PDF
R. V. Sabadosh, O. V. Pyptiuk, A. Ye. Bohush, V. D. Skrypko, M. D. Ryziuk, S. B. Telemukha, D. Yu. Khomyn, R. D. Drahomyretskyi
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Маркери запалення та функції ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця (огляд літератури) Анотація   PDF
E. H. Zaremba, O. V. Smaliukh
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Маркери оксидативного стресу у доношених новонароджених дітей з ренальною дисфункцією Анотація   PDF
А. G. Babintseva
 
Том 23, № 4 (92) (2019) Маркери ранньої діагностики гепатобіліарних розладів у дітей, які проживають в екологічно несприятливих регіонах Анотація   PDF
M. V. Luchak
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Маркери ранньої діагностики стеатозу печінки у хворих на ішемічну хворобу серця Анотація   PDF
N. S. Mykhailovska, L. E. Miniailenko, L. N. Serheieva, T. V. Oliinyk
 
Том 20, № 1 (77) (2016) МАРКЕРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕПАТОЦИТІВ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ОЖИРІННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ Анотація   PDF
Ю.М. Яринич, В.І. Маценко, Л.П. Сидорчук, О.І. Боднарашек
 
Том 21, № 3 (83) (2017) МАРКЕРИ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ПЕРЕБІГУ РАКУ ЛЕГЕНІВ Анотація   PDF
O.Yu. Stoliarova
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Математичне комп'ютерне моделювання біомеханічної поведінки інтрамедулярного блокованого стрижня при надвиросткових переломах стегнової кістки Анотація   PDF
A. V. Kalashnikov, O. A. Tiazhelov, J. V. Lazarenko
 
Том 23, № 2 (90) (2019) Математичне моделювання відстані пострілу з пістолетів «Форт-12» та «Форт-14 ТП» за розподілом продуктів пострілу на бавовняній тканині Анотація   PDF
А. M. Gurov, S. V. Кutсenko, V. V. Shcherbak, V. V. Sapielkin
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Математичне моделювання закономірностей вікової динаміки морфологічних параметрів носової ділянки плодів людини Анотація   PDF
N. B. Kuzniak, K. I. Yakovets
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Медикаментозна корекція дисбалансу антиоксидантної системи крові в осіб літнього віку з поліорганною патологією Анотація   PDF
I. V. Trefanenko, N. D. Pavliucovych, O. S. Voievidka, T. B. Reva
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції та мінімалізація впливу оксидантного стресу при дисциркуляторній енцефалопатії Анотація   PDF
N. V. Vasylieva, I. I. Krychun, A. I. Melnyk
 
Том 17, № 2 (66) (2013) Медикаментозна корекція порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із синдромом пролабування мітрального клапана Анотація   PDF
T. V. Naluzhna
 
Том 20, № 1 (77) (2016) МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ПРОВЕДЕНИМ СТЕНТУВАННЯМ Анотація   PDF
Н.В. Савчук
 
Том 21, № 4 (84) (2017) Медикосоціальна характеристика інвалідності внаслідок розсіяного склерозу в Україні Анотація   PDF
Y. O. Bezsmertnyi, G. V. Bezsmertna, Yu. F. Grynevych, L. G. Veremyi
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЬВІВЩИНИ СТОСОВНО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Анотація   PDF
O.Y. Sichkoriz
 
Том 21, № 3 (83) (2017) МЕДИКО–ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ Анотація   PDF
Ya.M. Yamka
 
Том 19, № 4 (76) (2015) МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ. ЧАСТИНА VІІI Подробиці   PDF
К.І. Яковець, Є.С. Дейнека
 
651 - 675 з 1437 результатів << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>